Test

OPALA

Ammattikorkeakoulujen opiskelijapalautejärjestelmän kehittäminen

Yhteyshenkilö: Leo Aarnio Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

OPALA-projektissa on kehitetty vaihtoehtoista opiskelijapalautekyselyä nykyisin monessa oppilaitoksessa käytettävälle OPALA-opiskelijapalautekyselylle. Korkeakoulujen rahoitusmallin uudistumisen myötä opiskelijoilta saatu palaute vaikuttaa oppilaitosten rahoitukseen, eikä ammattikorkeakouluissa käytössä ollut OPALA-kysely enää vastannut oppilaitosten tarpeisiin koulutuksen laadun mittaamisen välineenä. Tästä syystä on haluttu kehittää uusi, kattava ja luotettava koulutuksen laadun indikaattori.

Ennen kyselyn kehittämistä on käyty läpi kattava teoreettinen taustatyö kvantitatiivisista kasvatustieteistä ja käyty läpi kyselyjä, joita on käytetty koulutuksen laadun mittaamiseen. Varsinainen kysely on rakennettu joukkoistamalla: mukana kehitystyössä on ollut 800 yhteyshenkilöä, joiden kanssa keskustelemalla kyselyn sisältö on rakennettu. Yhteishenkilöt ovat ihmisiä, jotka ovat vastuussa ammattikorkeakoulujen laadun ja opetuksen varmistamisesta, ja lisäksi mukana on ollut opiskelijoita.  Kyselyn piloitointi tehtiin verkkokyselynä, johon osallistui yli 2000 ammattikorkeakouluopiskelijaa.

Kyselyn kehittämisessä on otettu huomioon kolme erilaisia näkökulmaa koulutuksen laatuun. Ensimmäinen on koulutukselliset käytännöt, kuten opetus ja harjoittelu sekä hyvinvointi-, kirjasto- ja tietotekniikkapalvelut. Toinen näkökulma korostaa opiskelijoiden opintojen aikaista oppimista: kuinka paljon opiskelija on oman näkemyksenä mukaan kehittynyt eri osaamisalueilla.  Kolmanneksi kysely mittaa opiskelutyytyväisyyttä, eli sitä, missä määrin opiskelijan korkeakoulutukselle asettamat tavoitteet ovat täyttyneet.

Projektissa on ollut mukana Otuksen lisäksi Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE  ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK. Tutkimuksen ja kehitystyön on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Mukana kehitystyössä on ollut yhteyshenkilöitä 24 suomalaisesta ammattikorkeakoulusta.

OPALA-projekti aloitettiin syksyllä 2012 ja tutkimusraportti julkaistiin alkuvuonna 2014. Suunnitelmien mukaan kehitetty mittari otetaan osaksi rahoitusmallia vuonna 2015.