Test

Tasa-arvoindikaattori

Yhteyshenkilöt: Juhani Saari Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.Tuukka Salminen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutkimuksessa käydään läpi vaihtoehtoisia tapoja mitata (korkea)koulutusjärjestelmän tasa-arvon tilaa arvioiden esitettyjä mittoja aina sisällöllisestä validiteetista niiden käytettävyyteen asti. Erään mielenkiintoisen näkökulman aiheeseen tarjoaa otantamenetelmien parissa viime vuosina kehitellyt vastaajajoukon edustavuutta suhteessa tavoiteperusjoukkoon kuvaavat edustavuusindikaattorit (representativity indicators). Edustavuusindikaattorien tilastolliset ominaisuudet ovat melko hyvin tiedossa, mutta siirtyykö analogia perusjokon ja vastaajajoukon edustavuudesta korkeakouluopiskelijoiden ja kansallisen kohortin väliseen edustavuuteen? Mitä taustamuuttujia on tarkastelussa syytä käyttää? Entä ovatko yli vuosien saatavat tulokset keskenään vertailukelpoisia sekä kansallisen kohortin että korkeakouluopiskelijoiden kohortin muodostaman populaation muuttuessa?

Tutkimuksessa selvitetään, että onko nuoren asuinpaikalla vaikutusta koulutuksellisiin valintoihin, ja jos niin mitkä alueelliset tekijät vaikuttavat koulutusvalintaan. Alueellinen koulutusmahdollisuuksien segregaatio koostuu eri osatekijöistä, jotka ilmentävät alueiden eroja elinkeinorakenteen, kulttuurisen ilmapiirin sekä fyysisten etäisyyksien kautta. Koulutussosiologisen tutkimuksen perusteella tiedetään, että koulutustarjonta, koulutukselliset lopputulemat ja mahdollisuudet ovat Suomessa alueellisesti segregoituneita. Tässä tutkimuksessa erotellaan eri alueellisten selitystekijöiden vaikutuksia koulutusvalinnan osatekijöihin ja tutkitaan osatekijöiden välisiä tilastollisia yhteyksiä. Mitkä alueelliset tekijät ovat sellaisia, jotka ovat yhteydessä koulutusvalintojen segregoitumiseen?

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.