Test

Opiskelijabarometri

Tiedonkeruu korkeakouluopiskelijoista

Yhteyshenkilöt: Juhani Saari Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.opiskelijabarometri.fi

Opiskelijabarometrin perusajatuksena on ollut kehittää työkalu laadukkaalle, keskitetylle tiedonkeruulle. Barometri toimii useiden eri tutkimusintressien yhteisenä aineistonkeräysalustana ja työkaluna, jolla voidaan tarkastella muutoksia ja niiden vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Laajamittamittaisen tutkimushankkeen tavoitteena on tarjota tutkijoille pysyvä työkalu opiskelijatutkimuksen tueksi ja vähentää päällekkäistä tiedonkeruuta.

Barometrin rungon muodostaa vuosittain toistuva peruskysely, jonka lomake kattaa erilaisia opiskelijan arkea ja opintomenestystä käsittäviä aihealueita. Peruskyselyssä kysytään mm. opiskelijan ja opintojen relevantit taustatiedot sekä tietoa opiskelijoiden arvoista, hyvinvoinnista, toimeentulosta ja opiskelukyvystä. Valtakunnallisessa, lähes kaikki Suomen korkeakoulut kattavassa barometrissa on mukana yli 40 korkeakoulua.

Barometrin toinen taso on opiskelijoiden opintojen etenemistä käsittelevä pitkittäistutkimus, jollaista ei ole aiemmin toteutettu Suomessa. Vuosina 2013–2018 toteutettavaan tutkimukseen on valittu yhteensä 10 000 syksyllä 2012 opintonsa aloittanutta yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa erilaisten opiskelijan arkeen liittyvien tekijöiden vaikutuksia opintojen eri vaiheissa. Keväällä 2013 tehdyn, ensimmäisen kyselyn teemana olivat koulutusvalinnat ja ensimmäisen opiskeluvuoden kokemukset.

Opiskelijabarometrin kautta on saatu suuri määrä ainutlaatuista tietoa suomalaisista ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoista sekä heidän arjestaan. Otus toivookin, että kerättyä dataa alettaisiin käyttää tutkimuksessa sekä esimerkiksi opinnäytetöissä, graduissa ja väitöskirjoissa.

Opiskelijabarometri 2012. Katsaus korkeakouluopiskelijoiden opintoihin, arkeen ja hyvinvointiin -julkaisu julkaistiin 21.10.2013.

Julkaisu on luettavissa täällä.

Printtiversion voit tilata täältä

Opiskelijabarometrin verkkosivut löytyvät täältä.