Test

NYT – Nuorisotakuun toteutuminen ammatillisen koulutuksen rajapinnoilla

Yhteyshenkilöt: Elina Nurmikari Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

NYT-hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jossa tutkitaan nuorten kokemuksia nuorisotakuusta ja kehitetään tutkimuksen pohjalta toimintamalli nuoria tukevaan verkostoyhteistyöhön. Hankkeessa on tehty laadullinen seurantatutkimus ja kvantitatiivinen kysely.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat olleet ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet sekä ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet, mutta ilman työ- tai jatkokoulutuspaikkaa jääneet nuoret, jotka kuuluvat nuorisotakuun piiriin. Keväällä 2013 toteutetun seurantatutkiuksen tavoitteena oli selvittää, miten nuorisotakuu toimii nuorten näkökulmasta. Haastatteluissa kartoitettiin nuorten polkuja ja ohjauskokemuksia yläkoulusta nykyhetkeen. Seurantaotteen tarkoituksena oli simuloida nuorten polkuja nuorisotakuun puitteissa ja selvittää, millaista ohjausta nuoret kohtaavat ja miten se on yhteydessä nuoren tulevaisuudensuunnitelmien hahmottumiseen ja työllistymiseen tai koulutuspaikan saamiseen. Keväällä 2014 kerättävällä kyselyaineistolla selvitetään nuorten kokemuksia nuorisotakuusta laajemmalla joukolla.

NYT-hanketta toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö. NYT1-hanke käynnistyi vuonna 2012 ja NYT2-jatkohanke vuonna 2013. Hankkeen rahoittajana toimii opetus ja kulttuuriministeriön Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma LANUKE.