Test

Myönnetyt apurahat vuonna 2008

Säätiön hallitus on päättänyt myöntää tutkimus- ja julkaisurahastosta kolme kappaletta 1 000 euron apurahoja.

Säätiön apurahat on suunnattu ensisijaisesti mm. koulutusta, opiskelijoiden asemaa ja koulutusjärjestelmää koskevien tutkimusten tukemiseen. Säätiön vuoden 2008 apurahat olivat haettavissa 5.11.2008 mennessä. Määräaikana saapui 9 hakemusta. Säätiön hallitus käsitteli asian ja päätti jakaa kolme kappaletta 1 000 euron apurahaa seuraavasti.

Myönnetyt apurahat

  • Annemari Ali-Löytty. Opiskelijavanhemmuuden ristiriidat ja niiden hallinta.
  • Kati Kivinen. Mitä on hyvä ohjaus? – Tutkimus jatko-opiskelijoiden käsityksistä hyvästä ohjauksesta.
  • Katariina Rahikainen. What impact do exchanges have on studies or work and do exchange periods have a Nordic dimension – effect on participants' personal development or future plans.