Test

Myönnetyt apurahat vuonna 2007

Säätiön hallitus on päättänyt jakaa viisi apurahaa, yhteismäärältään 6 000 euroa.

Säätiön apurahat on suunnattu ensisijaisesti mm. koulutusta, opiskelijoiden asemaa ja koulutusjärjestelmää koskevien tutkimusten tukemiseen. Säätiön vuoden 2007 apurahat olivat haettavissa 9.11.2007 mennessä. Määräaikana saapui 16 hakemusta. Säätiön hallitus käsitteli asiaa kahdessa kokouksessaan ja päätti 17.12. jakaa viisi apurahaa, yhteismäärältään 6 000 euroa, seuraavasti.

Myönnetyt apurahat

  • Susanna Kantelinen 1 500 euroa. Kuin kotonaan korkeakoulussa? Korkeakouluopiskelijan kokemuksellisia kokemuksia käsitteellisesti ja empiirisesti metsästämässä.
  • Sini Kuusela 1 000 euroa. Kahden kulttuurin välissä? Tutkimus työläisperheistä lähtöisin olevien yliopisto-opiskelijoiden sosiokulttuuristen lähtökohtien ja akateemisen maailman kohtaamisesta.
  • Mette Sundblad 1 500 euroa. Henkilökohtainen rahatalous ja elämänhallinta. Taloudellinen asema ja subjektiivinen hyvinvointi nuoruuden transitiovaiheessa.
  • Päivi Tarvainen 1 000 euroa. Maisteriohjelman arviointi ulkomaisten opiskelijoiden näkökulmasta.
  • Reetta Valtonen 1 000 euroa. Opiskeluun perehdyttävän opintojakson järjestäminen; opintojakson arviointi ja vaikutukset opintojen aloittamiseen.