Test

Myönnetyt apurahat vuonna 2006

Säätiön hallitus on päättänyt jakaa tutkimus- ja julkaisurahastosta neljä apuraa, kukin suuruudeltaan 1 250 euroa.

Määräaikaan mennessä saapui 18 apurahahakemusta. Säätiön hallitus päätti jakaa tutkimus- ja julkaisurahaston tuotosta yhteensä neljä apurahaa, kukin suuruudeltaan 1 250 euroa. Vuonna 2006 päätettiin tukea tutkimusaiheita, jotka liittyvät yliopistoyhteisöjen toimintaan opiskelijan näkökulmasta sekä koulutuksen tuotto- ja kansainvälisyyskysymyksiin.

Myönnetyt apurahat

  • Johanna Janger. Yliopisto-opiskelijat ja opinto-ohjaus. Tutkimus Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-ohjauskokemuksista.
  • Karin Niiniharju. Kansainvälisyys - kokemukset ja hyödyt. Teknillisen korkeakoulun ulkomaisten perustutkinto-opiskelijoiden ja hallinnon edustajien mielestä.
  • Tuomo Suhonen. Maisterikoulutuksen tuotto Suomessa. Aluekohtainen tarkastelu.
  • Anu Yijälä. Opiskelijoiden samastuminen yliopistoyhteisöön. Samastumisen eri tasojen sekä niihin vaikuttavien syiden ja seurauksien tarkastelua sosiaalisen identiteetin näkökulmasta.