Test

Myönnetyt apurahat vuonna 2005

Säätiön hallitus on päättänyt jakaa tutkimus- ja julkaisurahaston tuotosta viisi apurahaa suuruudeltaan 1 000 euroa.

Määräaikaan mennessä saapui 17 apurahahakemusta. Säätiön hallitus päätti jakaa tutkimus- ja julkaisurahaston tuotosta yhteensä viisi apurahaa suuruudeltaan 1000 euroa. Vuonna 2005 päätettiin tukea tutkimusaiheita, jotka liittyvät nimenomaisesti opintoihin, opiskeluun sekä opiskelijoiden ja ylioppilaskuntien toimintaan ja oikeudelliseen asemaan.

Myönnetyt apurahat

  • fil. yo. Tiina Koponen 1 000 euroa. Tiedon ja osaamisen hallinta yliopiston ainelaitoksella.
  • fil. yo. Jutta Laino 1 000 euroa. Tutorkoulutuksen uudistaminen Jyväskylän yliopistossa.
  • HTM Miia Laukkanen 1 000 euroa. Korkeakouluopiskelijan oikeusturva opintosuorituksia käsiteltäessä.
  • YTM, hallintot. yo. Matti Muukkonen ja HTM, teol. yo. Anssi Törmälä yhteensä 1000 euroa. Juvenes academiae, tutkimus ylioppilaskuntien oikeudellisesta asemasta.
  • kasv. yo. Saara Rinne 1 000 euroa. Kodin sosioekonomisen taustan vaikutus turkulaisten opiskelijoiden opintomenestykseen.