Test

Myönnetyt apurahat vuonna 2004

Säätiön hallitus on päättänyt jakaa tutkimus- ja julkaisurahaston tuotosta yhteensä neljä apurahaa, yhteensä 5 000 euroa.

Määräaikaan mennessä saapui 13 apurahahakemusta. Otuksen hallitus on päättänyt jakaa tutkimus- ja julkaisurahaston tuotosta yhteensä neljä apurahaa suuruudeltaan 1 000 ja 2 000 euroa. Apurahoja jaettaessa haluttiin tukea nimenomaan gradutasoisia tutkimuksia. Väitöskirjan tekijöiden mahdollisuudet hakea ja saada apurahoja ovat yleisesti graduntekijöitä paremmat. Vuonna 2004 päätettiin tukea tutkimusaiheita, jotka liittyvät nimenomaisesti opiskeluun ja opintoihin.

Myönnetyt apurahat

  • fil. yo Tanja Hynynen 1 000 euroa. Hur hittar man studiemotivation?
  • tekn. yo Tuula Kontio 1 000 euroa. Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit oppimisprosessissa.
  • kaup. yo Leena Parviainen 1 000 euroa. Pätkätyösuhteet korkeasti koulutettujen nuorten naisten urapolulla.
  • kasv. yo Tiina Rautio 2 000 euroa. Opiskelusta syrjäytyminen.