Test

Apurahat

Otus jakaa apurahoja tutkimuksiin ja opinnäytteisiin, jotka kohdistuvat koulutukseen, opiskelijoiden taloudelliseen, sivistykselliseen ja sosiaaliseen asemaan, elämäntapaan sekä korkeakoululaitoksen rakenteeseen ja toimintaan. Apurahoja ei myönnetä matkoihin taikka harjoitteluun tai opiskeluun ulkomailla.

Apurahoja ei ole säätiön tutkimus- ja julkaisurahaston varojen puutteessa jaettu vuoden 2008 jälkeen. Mikäli seuraavat sijoitusvuodet sujuvat odotusten mukaan, apurahojen jakaminen on mahdollista taas jatkossa.

Muita apurahoja

Suomen ylioppilaskuntien liitto ylläpitää tietokantaa opiskelijoille myönnettävistä apurahoista ja stipendeistä. Tutustu Apurahat ja stipendit -tietokantaan SYL:n sivuilla.

Aiempina vuosina myönnetyt Otuksen apurahat