Test

Työelämäorientaatiotutkimuksen julkaisutilaisuus 7.5.2009

Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus julkaisee tutkimuksen "Yliopisto-opiskelijoiden työelämään orientoituminen. Opintosisällöt, uraohjaus ja tulevaisuuskuvat" torstaina 7.5. klo 13. Paikkana on Otuksen toimisto, Lapinrinne 2 A Helsinki.

Tutkimus käsittelee yliopisto-opiskelijoiden näkemyksiä työelämän kannalta hyödyllisistä opintosisällöistä, uraohjausta osana työelämään suuntautumista sekä opiskelijoiden työllistymiseen liittyviä tulevaisuuskuvia. Tutkimusta varten on haastateltu yleis- ja professioalojen opiskelijoita.

 
Otus juhlii 6.2.2009

Vuosi 2009 on Otuksen juhlavuosi säätiön täyttäessä 20 vuotta. Tätä juhlistetaan 6.2.2009, jolloin järjestetään Otuksen ja yhteistyökumppanien seminaari ”Omena ja opintopiste päivässä – tutkien opiskelijan asialla” kello 9.30-16.00 Vanhalla ylioppilastalolla. Seminaarin jälkeen pidetään Otuksen 20-vuotistilaisuus viereisen Uuden ylioppilastalon Mannerheim-salissa. Ohjelmassa on puheenvuoroja ja ohjelmanumeroita Otuksesta vuosien varrelta sekä mahdollisuus tutustua pienimuotoiseen Otus 20 vuotta -näyttelyyn. Lisätietoja ja ilmoittautumiset sekä seminaariin että juhlaan yo. linkin takaa 23.1.2009 mennessä. Voit myös ilmoittautua pelkkään Otuksen iltatilaisuuteen toiminnanjohtajalle sähköpostilla 3.2.2009 mennessä.

 


Otuksen apurahat 2008

Hakuaika vuonna 2008 päättynyt!

Apurahojen hakuaika on päättynyt 5.11.2008. Otuksen hallitus on käsitellyt saapuneeet hakemukset ja tiedottanut hakijoille. Myönnetyt apurahat on myös julkaistu verkkosivuilla. Apurahat maksetaan keväällä 2009. Alla on tiedot apurahojen hakemisesta

Apurahojen kohde 

Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs julistaa haettavaksi apurahoja tutkimuksiin ja opinnäytteisiin, jotka kohdistuvat koulutukseen, opiskelijoiden taloudelliseen, sivistykselliseen ja sosiaaliseen asemaan, elämäntapaan sekä korkeakoululaitoksen rakenteeseen ja toimintaan. Apurahoja ei myönnetä matkoihin tai ulkomailla opiskeluun/harjoitteluun.  

Jaettavat apurahat 

Vuonna 2008 säätiö jakaa 1-5 apurahaa, jotka ovat suuruudeltaan 1000-3000 €. Apurahoja myönnetään edellä mainitusti opiskelijoita koskevien tutkimusten ja opinnäytetöiden tekemiseen.

Hakemuksen sisältö

Apurahoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka liitteeksi pyydetään lyhyt 3-5 sivun tutkimussuunnitelma ja työn ohjaajajan lausunto. Hakemukset on allekirjoitettava omakätisesti. Ohjaajan lausunnon on myös oltava allekirjoitettu.

Hakemusten toimittaminen

Hakemukset tulee toimittaa säätiön toimistoon osoittteeseen Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki. Allekirjoitetut asiakirjat tulee toimittaa paperimuodossa. Muut täydentävät liitteet kuten tutkimussuunnitelman, voi tarvittaessa toimittaa sähköpostitse säätiön toiminnanjohtaja Aleksis Nokso-Koivistolle (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) hakuajan puitteissa. Mitään asiakirjoja ei voi toimittaa faksilla.

Määräajat

Apurahat on julistettu haettaviksi 30.9.2008. Hakuaika päättyy 5.11.2008 klo 16. Kotimaan viimeistään 5.11.2008 päivätty postileima hyväksytään. Ulkomailta lähetettyjen tai muuten kuin postitse toimitettujen hakemusten tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Säätiön hallitus tekee päätöksen myönnettävistä apurahoista joulukuussa.

 


Tutkimus kansainvälisistä opiskelijoista Suomen yliopistoissa julkaistiin

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL julkaisi keskiviikkona 16.4.2008 Otuksen tutkimuksen Kansainväliset tutkinto-opiskelijat Suomen yliopistoissa.

Hankkeessa tutkittiin mm. ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden olosuhteita, Suomeen hakeutumisen prosessia sekä integroitumista akateemiseen ympäristöön ja laajemmin Suomeen yhteiskuntana. Tutkijana hankkeessa toimi Otuksen Anna Niemelä.

 

Opiskelijan yliopisto 2008 julkistettiin

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL julkaisi Otuksen toteuttaman kolmannen Opiskelijan yliopisto- selvityksen torstaina 29.5.2008. Selvityksessä arvioidaan yliopistojen opiskeluympäristön eri osatekijöitä opiskelijan näkökulmasta. Tarkastelun kohteena ovat opiskeluprosessit, opiskelujen järjestäminen, kansainvälistyminen ja työllistyminen, opiskeluinfrastruktuuri, opiskelijan vaikutusmahdollisuudet sekä hyvinvointitoiminta.

Toiminnanjohtaja vaihtuu

Otuksen uutena toiminnanjohtajana on 1.9.2008 aloittanut OTK Aleksis Nokso-Koivisto. Nokso-Koivistolla on kokemusta tutkimustoiminnan lisäksi strategiatyöstä ja kehittämistehtävistä, ja myös yhden tutkimuksen verran Otus-taustaa.