Test

Julkaistu: Erityisiä uratarinoita. Kertomuksia opinnoista ja työelämästä henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.

Hyvät autistiset toverini, olkaa sellasia kun ootte ja nauttikaa siitä mitä ootte... Juuri sen takii, kun teil on Asperger ja ADHD tai autismi, niin te ootte tärkeitä tälle maailmalle ja teillä on suuri tulevaisuus... Usko hyvään huomiseen, sillä tekin tuutte pärjäämään."

-Matti, 22 v-

 

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeessa on haastateltu ADHD- tai Aspergerin oireyhtymän omaavia nuoria heidän koulutus- ja urapoluistaan, ja nämä tarinat on nyt koottu vertaistuelliseksi julkaisuksi Erityisiä uratarinoita – Kertomuksia opinnoista ja työelämästä henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.

Julkaisu sisältää hankkeen tutkimushaastatteluiden pohjalta kirjoitetut 13 omaelämäkerrallista koulutus- ja urapolkutarinaa, joissa tuodaan esiin haastateltujen henkilöiden näkökulmia opintoihinsa ja työskentelyynsä. Tarinoissa käsitellään muun muassa opintoihin liittyviä vaikeuksia, motivaatiota ja opintojen suunnittelua, vuorovaikutussuhteita sekä diagnoosin ja saadun tuen merkitystä koulutus- ja urapolun sujumisen ja tulevaisuuden kannalta. Julkaisussa on pyritty ensisijaisesti nostamaan esiin haastateltujen "omaa ääntä" ja monimuotoisia yksilöllisiä kokemuksia. Lisäksi julkaisun lopussa on joitakin tarinoiden pohjalta muodostettuja itsereflektiokysymyksiä, joiden avulla lukijat voivat joko itsenäisesti tai ryhmässä ohjaajan avustuksella pohtia omia koulutus- ja urapolkujaan. Julkaisun on tarkoitus toimia vertaistukena ADHD- tai Aspergerin oireyhtymän omaaville henkilöille sekä tukena heidän kanssaan toimivien asiantuntijoiden työssä.

Julkaisu on ladattavissa ilmaiseksi hankkeen nettisivuilta osoitteessa:
https://erityiseturatarinat.wordpress.com/tarinajulkaisu/. Julkaisu on ilmestynyt myös painettuna kirjana, jota levitetään nuorille ja alan asiantuntijoille. Painettu kirja on myös ilmainen, ja sitä voi kysellä suoraan Otukselta (tiia.villa[at]otus.fi).

Tietoa julkaisusta saa mielellään levittää eteenpäin!

*** 

Erityinen polku tulevaisuuteen on opetus- ja kulttuuriministeriön lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman rahoittama hanke, joka on alkanut syksyllä 2014 ja päättyy lokakuussa 2015. Tarinajulkaisun lisäksi hankkeesta ilmestyy lokakuussa selvitysraportti, jossa käsitellään tutkimuskysymyksiä analyyttisemmin pyrkien avaamaan aihetta laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä edunvalvonnan, opintojen ohjauksen ja koulutussuunnittelun tueksi. Lisätietoja hankkeesta löytyy sen nettisivuilta osoitteesta:
https://erityiseturatarinat.wordpress.com/

Hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä voitte myös olla yhteydessä Elina Lavikaiseen (elina.lavikainen[at]otus.fi, 050 365 8944) ja Tiia Villaan (tiia.villa[at]otus.fi, 050 439 2611).


Kuukausiposti 8/2015

SISÄLTÖ:
 

1. Hankekuulumisia

Opiskelijan kaupunki

Amisbarometri

YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti

2. Julkaisuja

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys

Erityisiä uratarinoita

 _______________________________________________

 

1. Hankekuulumisia

 

Opiskelijan kaupunki

Opiskelijan kaupunki -hanke on esillä 10.9. #Helsinki 2050 -metromatka -tapahtumassa, jossa pohditaan sitä, millaista on helsinkiläisen arki vuonna 2050! Matkalla keskustellaan myös Opiskelijan kaupunki -hanketta toteuttaneen Maria Rytkösen johdolla siitä, miten opiskelijat Helsinkiä muotoilisivat. Tilaisuus alkaa klo 15 Helsingin yliopiston metroasemalta, Yliopistonkadun ja Kaisaniemen välisestä tunnelista (opintoputki). Tapahtumasta löytyy lisätietoa osoitteessa
http://thinkwall.helsinki.fi/globalhelsinki/number-helsinki2050-metromatka 

Parhaillaan käynnissä olevassa Opiskelijan kaupunki -hankkeessa tuotetaan tietoa korkeakouluopiskelijoiden asumisesta, liikkumisesta ja elämisestä pääkaupunkiseudulla sekä kerätään opiskelijoiden ideoita, toiveita ja kokemuksia kaupunkien kehittämiseksi. Hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Svenska Handelshögskolans Studentkår, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS, Helsingin seudun liikenne HSL, Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon kaupungin tekninen ja ympäristötoimi, Helsingin yliopiston opetuksentoimiala, Aalto-yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia. Tutkimustyön toteuttaa Otus. 

Hankkeessa aloitetaan syyskuussa toisen vaiheen aineistonkeruu, jonka aikana uutta kyselyä aletaan jakaa pääkaupunkiseudun opiskelijoille. Opiskelijan kaupunki -hankkeesta on myös pian saatavilla joitakin mielenkiintoisia nostoja pian valmistuvilla World Student Capital -verkoston nettisivuilla. Kannattaa seurata tilannetta!

 

Lisätietoja:

Juhani Saari ja Tiia Villa
opiskelijankaupunki[at]otus.fi

 

Amisbarometri

Amisbarometrin kyselyaineisto avataan avoimeen käyttöön 25.9.! Sen jälkeen kuka vain voi tehdä aineistolle yksinkertaisia analyyseja online-analyysityökalun avulla Amisbarometrin verkkosivuilla (http://www.amisbarometri.fi/). Samaisena päivänä on luvassa myös hankkeen keskeisimpiä tuloksia koostettuna.

Amisbarometri on valtakunnallinen ammattiin opiskelevien opintoihin hakeutumista, opiskelua, arkea ja hyvinvointia, sosiaalisia suhteita ja verkostoja sekä työtä, tulevaisuutta ja kansainvälisyyttä kartoittanut kyselytutkimus. Siihen on vastannut runsaat 20 000 ammattiin opiskelevaa ympäri Suomea. Hanketta toteuttaa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

http://www.amisbarometri.fi

https://www.facebook.com/amisbarometri

https://twitter.com/Amisbarometri

#amisbarometri

 

Lisätietoja:

Laura Kyntölä, sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAKKI ry (laura.kyntola[at]sakkinet.fi; 050 412 8949)
Elina Lavikainen, kehittämispäällikkö, Otus (elina.lavikainen(a)otus.fi; 050 365 8944)

Tutkimuksen tekninen toteutus:

Janne Mikkonen, apulaistutkija, Otus (janne.mikkonen[at]otus.fi)
Tuukka Salminen, tutkimusavustaja, Otus (tuukka.salminen[at]otus.fi)

 

YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti

Otuksen Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen kanssa yhteistyössä toteuttama YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti -hanke oli esillä viimeisimmässä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen Ura-lehdessä ja sitä esitellään myös yhteiskunnallisen alan opiskelijoiden SYY-päivillä 17.10.!

Hankkeessa toiminut apulaistutkija Maria Rytkönen toteaa hankkeen tiimoilta viimeisimmässä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen Ura-lehdessä alan samanaikaiseksi siunaukseksi ja kiroukseksi sen, ettei siitä valmistu suoraan mihinkään ammattiin:

“Yhteiskunta-alan opintojen vahvuus on sen monialaisuus ja vahva teoreettinen perusta. Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa tutkimus ja tiede ovat merkityksellisiä arvoja, ja yhteiskuntatieteilijät ovat tässä yhtälössä tärkeässä asemassa. Alan siunaus ja kirous on se, ettemme suoraan valmistu mihinkään ammattiin. Varsinkin opintojen alkuvaiheessa on vaikea hahmottaa, mitkä ainevalinnat tukevat toisiaan tulevaisuudessa - sitten kun on aika siirtyä työelämään. Tutkimuksessa opiskelijat olivat eniten tyytymättömiä koulutukseen juuri valmistumisen kynnyksellä, mikä tukee käsitystä vaikeudesta hahmottaa omaa paikkaa työelämässä.”

Rytkönen esittelee hanketta myös SYY-päivillä, joiden lauantain (17.10.) seminaariosuuden teemana on tänä vuonna yhteiskuntatieteilijöiden identiteetti. Tapahtumasta löytyy lisätietoja osoitteessa:
https://fi-fi.facebook.com/events/758027960974075/   

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen Juhani Saaren ja Maria Rytkösen toteuttama koko YKA-tutkimusraportti on luettavissa osoitteessa

 

 

 

2. Julkaisuja

 

Opiskelijasta yrittäjäksi. Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014-2015.

 

Otuksen tutkijan Leo Aarnion sekä Suomen Yrittäjien kesken yhteistyössä toteutetussa hankkeessa kartoitettiin tuoreen opiskelijabarometriaineiston perusteella opiskelijayrittäjyyden nykytilaa. Julkaisussa kuvataan, kuinka yleistä yrittäjyys on korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa sekä millaista se on luonteeltaan. Varsinaisen yrittäjänä toimimisen lisäksi tyypitellään yrittäjyysaikomuksia sekä yrittäjämäistä asennetta ja selvitetään näiden yleisyyttä opiskelijayhteisössä. Lisäksi tarkastellaan yrittäjyysyhteisöihin osallistumista ja selvitetään erilaisia opiskeluaikaisen yrittäjyyden profiileita muutaman yrittäjyyden kanssa yhteisvaihtelevan ja täten kiinnostavan taustamuuttujan suhteen.

Tutkimus oli esillä heinäkuussa SuomiAreenalla Porissa Suomen Yrittäjien järjestämissä tapahtumissa ja sai laajaa medianäkyvyyttä suomalaisessa lehdistössä sekä tv:ssä. Julkaisu on luettavissa osoitteessa:
http://www.yrittajat.fi/File/ba5a8f35-8efc-4f2b-901e-d3f7a0b921d0/SY_opiskelijasta_yrittajaksi_2015.pdf

 

Lisätietoja:
Leo Aarnio (leo.aarnio[at]otus.fi), 050 367 7259
Erityisiä uratarinoita. Kertomuksia opinnoista ja työelämästä henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.

 

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeen tarinajulkaisu julkaistaan huomenna 1.9.! Otuksen suunnittelija Tiia Villa on kirjoittanut hankkeen tutkimushaastatteluiden pohjalta 13 ADHD- tai Aspergerin oireyhtymän omaavan henkilön omaelämäkerrallista koulutusja urapolkutarinaa, joissa tuodaan esiin tarinoissa esiintyvien henkilöiden näkökulmia opintoihinsa ja työskentelyynsä. Tarinoissa käsitellään muun muassa opintoihin liittyviä vaikeuksia, motivaatiota ja opintojen suunnittelua, vuorovaikutussuhteita sekä diagnoosin ja saadun tuen merkitystä koulutusja urapolun sujumisen jatulevaisuuden kannalta. Julkaisun on tarkoitus toimia vertaistuen hengessä muille ADHD- tai Aspergerin oireyhtymän omaaville henkilöille sekä tukena heitä kohtaavien asiantuntijoiden työssä.

Julkaisu on luettavissa 1.9. lähtien hankkeen nettisivuilla osoitteessa
https://erityiseturatarinat.wordpress.com/
Julkaisun painettua versiota voi kysellä suoraan Otukselta.

 

Lisätietoja:
Tiia Villa (tiia.villa[at]otus.fi), 050 439 2611


Kuukausiposti 6/2015

1. Hankekuulumisia

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys -hanke esillä SuomiAreenalla

Opiskelijan kaupunki

 

2. Julkaisuja

Opiskelijabarometrin pitkittäistutkimuksen menetelmäpaperi on julkaistu

YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti

 

3. Kirjoittajakutsu

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016 – Avoin tiede ja avoin koulutus?

 

 

 

1. Hankekuulumisia

 

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys -hanke esillä SuomiAreenalla

Suomen Yrittäjien kanssa yhteistyössä toteutetussa Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys ‑hankkeessa on kartoitettu tuoreen opiskelijabarometriaineiston perusteella opiskelijayrittäjyyden nykytilaa. Hankkeessa tuotetussa raportissa kuvataan, kuinka yleistä yrittäjyys on korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa sekä millaista se on luonteeltaan. Varsinaisen yrittäjänä toimimisen lisäksi tyypitellään yrittäjyysaikomuksia sekä yrittäjämäistä asennetta ja selvitetään näiden yleisyyttä opiskelijayhteisössä. Lisäksi tarkastellaan yrittäjyysyhteisöihin osallistumista ja selvitetään erilaisia opiskeluaikaisen yrittäjyyden profiileita muutaman yrittäjyyden kanssa yhteisvaihtelevan ja täten kiinnostavan taustamuuttujan suhteen.

Tutkimus on vahvasti esillä heinäkuussa SuomiAreenalla Porissa Suomen Yrittäjien järjestämissä tapahtumissa. Tutkimuksen toteuttanut Otuksen tutkija Leo Aarnio esittelee tuloksia keskiviikkona 15.7. klo 13 SuomiAreenan Torilavalla. Aarnio on myös mukana otsikolla Nuorisoyrittäjyyden nousukausi? käytävässä paneelikeskustelussa torstaina 16.7. klo 14.

 

Lisätietoja

Leo Aarnio
leo.aarnio[at]otus.fi
050 367 7259

 

 

Opiskelijan kaupunki

Opiskelijan kaupunki -hankkeessa suunnitellaan parhaillaan kaikille opiskelijoille avointa karttakyselyä. Kysely julkaistaan Helsinki Think -festivaaleilla, ja se tulee olemaan auki kolmen viikon ajan. Kyselyllä halutaan syventää jo aiemmin keväällä tehtyä kyselyä opiskelijoiden asumisesta, liikkumisesta ja kaupunkiviihtyvyydestä pääkaupunkiseudulla. Kevään kyselyyn osallistui noin 800 vastaajaa, ja tutkimusraporttia työstetään parhaillaan. Hankkeen tutkimustulokset julkaistaan 3.12.2015 Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa World Student Capital -verkoston ja Otuksen Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen julkistustilaisuudessa, osana kaupunkivaikuttamisen seminaaria. Tilaisuuden tarkoituksena on osallistaa virkamiehiä, kaupunkivaikuttajia ja päättäjiä paremman pääkaupunkiseudun luomiseen.

 

Lisätietoja

Maria Rytkönen
maria.rytkonen[at]otus.fi
050 367 6159

 

 

 

2. Julkaisuja

 

Opiskelijabarometrin pitkittäistutkimuksen menetelmäpaperi on julkaistu

Korkeakouluopiskelijoiden seurantatutkimus. Kahden ensimmäisen vuoden aineiston tiedonkeruun toteutus on julkaistu Otus – työpapereita -sarjassa. Työpaperissa esiteltävä kyselyaineisto koostuu Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön vuonna 2013 käynnistetyn korkeakouluopiskelijoiden seurantatutkimuksen kahdesta ensimmäisestä aallosta. Kyselyssä seurataan syksyllä 2012 aloittaneiden uusien korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemistä vuosittain samoille opiskelijoille toistettavalla kyselyllä, mikä mahdollistaa erityisesti ajallisten muutosten sekä syy–seuraus-suhteiden analysoinnin. Kyselyn avulla seurataan korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemistä, arvojen ja asenteiden kehittymistä, muutoksia toimeentulossa ja asumisessa sekä työllistymistä, vapaa-aikaa ja sosiaalista hyvinvointia.

Kolmivuotinen seuranta on nyt päättynyt, ja kerätty aineisto saatetaan kesän aikana analysoitavaan kuntoon. Aineisto käsittää 1 542 sellaista vastaajaa, jotka osallistuivat tutkimukseen kaikkina kolmena vuotena. Aineisto tulee olemaan saatavilla tutkimuskäyttöön elokuussa.

 

Työpaperi on luettavissa osoitteessa
https://drive.google.com/a/otus.fi/file/d/0Bz1V9P-a-cT2bkpRRUdfejFGWDA/edit.

Otuksen kaikkiin julkaisuihin pääsee tutustumaan säätiön verkkosivuilta osoitteesta
http://otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut.

 

Lisätietoja

Leo Aarnio
leo.aarnio[at]otus.fi
050 367 7259

 

 

YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti

 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on julkaissut Otuksen kanssa yhteistyössä toteuttamansa tutkimusraportin YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti. Raportti on luettavissa osoitteessa
http://issuu.com/yhteiskuntaala/docs/yka_-yhteis____kyky_ja_ammatti-iden/1.

Aiheesta on myös luvassa lisää elokuun Ura-lehdessä.

 

 

 

3. Kirjoittajakutsu

 

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016 – Avoin tiede ja avoin koulutus?

Otuksen koordinoima Opiskelijatutkimusverkosto julkaisee järjestyksessään toisen Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan toukokuussa 2016.

Vuosikirja ja Opiskelijatutkimusverkoston järjestämä Opiskelijatutkimuksen päivä muodostavat kokonaisuuden, jolla on yhteinen, vaihtuva teema. Vuoden 2016 Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan teema on Avoin tiede ja avoin koulutus? Opiskelijatutkimuksen päivä pidettiin tänä vuonna osana Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päiviä, joita Opiskelijatutkimusverkosto oli järjestämässä yhdessä Edistyksellisen tiedeliiton, Helsingin yliopiston HEGOM-tutkimusryhmän, Korkeakoulututkimuksen seuran, Suomen tieteen ja teknologian seuran sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa.

Opiskelijatutkimuksen vuosikirjassa julkaistaan sekä tieteellisiä vertaisarvioinnin läpikäyviä artikkeleja että osittain yleistajuistettuja artikkeleja. Vuosikirjaan voi ehdottaa tieteen tai koulutuksen avoimuuden teemaan opiskelijatutkimuksen näkökulmasta sopivaa artikkelia lähettämällä abstraktin vuosikirjan toimitussihteerille. Ehdotukset tieteellisiksi artikkeleiksi tulee lähettää viimeistään 31.8.2015 ja ehdotukset yleistajuistetuiksi artikkeleiksi viimeistään 13.9.2015.

Tieteellisten artikkelien lisäksi Opiskelijatutkimuksen vuosikirjaan toivotaan tutkimuksen hyödyntämisen käytäntöjä esitteleviä, kirjan teemaan sopivia artikkeleja muun muassa tutkimustietoa hyödyntäviltä kehityshankkeilta ja työryhmiltä. Esimerkiksi kehityshankkeen tai toimintamallin esittelyn lisäksi näiltä osittain yleistajuistetuilta artikkeleilta edellytetään kuvausta siitä, miten tutkimustietoa on kyseisessä hankkeessa tai käytännön toiminnassa hyödynnetty.

Toimituskunta valitsee vuosikirjaan hyväksyttävät artikkelit tiivistelmien perusteella. Vuosikirjan toimittamisesta vastaa toimituskunta, johon kuuluvat Nina Haltia, Johanna Moisio, Mette Ranta, Anita Saaranen-Kauppinen ja Ilkka Väänänen sekä toimitussihteeri Simo Pihlajaniemi.

 

Kirjoittajakutsu kokonaisuudessaan ja ohjeet artikkelin tarjoamiseen löytyvät Opiskelijatutkimusverkoston sivuilta osoitteesta
http://opiskelijatutkimusverkosto.com/kirjoittajakutsu-vuoden-2016-vuosikirjaan/.

Edelliseen, vuoden 2014 Opiskelijatutkimuksen vuosikirjaan voit tutustua osoitteessa
http://opiskelijatutkimusverkosto.com/julkaistut-vuosikirjat/.

 

Lisätietoja

Simo Pihlajaniemi
simo.pihlajaniemi[at]otus.fi
050 368 1795

 

 

Otuksen kuukausiposti ilmestyy seuraavan kerran elokuussa.

 


Kuukausiposti 5/2015

1. Hankekuulumisia – Erityinen polku tulevaisuuteen

2. Alkava hanke – AMKista uralle!

3. Pitkittäisbarometriaineisto valmistumassa tutkimuskäyttöön

4. Henkilöstöuutisia

 

 

1. Hankekuulumisia – Erityinen polku tulevaisuuteen

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeen tarinajulkaisun tarinat ovat olleet kommentoitavana haastatelluilla, ja tarinoiden sisältö alkaa olla valmis julkaisuprosessia varten. Erityiset uratarinat taitetaan ja painetaan kesän aikana ja julkaistaan alkusyksystä. Julkaisu tulee koostumaan haastattelujen pohjalta kirjoitetuista tarinoista ja yhteenvedosta, jossa tarinoita käsitellään teemoittain ja aiheittain jaoteltuna sekä kannustetaan lukijoita pohtimaan aiheita omakohtaisesti niihin liittyvien reflektiokysymysten avulla joko itsenäisesti tai ryhmissä.

Tarinajulkaisun tarkoituksena on toimia vertaistukena ja tarjota ideoita koulutus- ja urapolkujen pohdintaan erityisesti henkilöille, joilla on Adhd tai Aspergerin oireyhtymä. Tarinat toimivat vertailukohtina lukijoiden omille urapohdinnoille ja kannustavat erilaisten valintojen tekemiseen. Julkaisua voidaan myös hyödyntää esimerkiksi erityisopetuksessa, opinto-ohjauksessa ja alalla toimivissa vertaisryhmissä.

Hankkeen tutkimusraportin tekeminen on myös alkanut. Raportti tullaan julkaisemaan myöhemmin syksyllä järjestettävässä seminaarissa. Hankkeen kuulumisiin voi tutustua osoitteissa
https://erityiseturatarinat.wordpress.com/ ja https://www.facebook.com/erityiseturatarinat

 

Lisätietoja

Elina Lavikainen
elina.lavikainen[at]otus.fi
050 365 8944

Tiia Villa
tiia.villa[at]otus.fi
050 439 2611

 

 

2. Alkava hanke – AMKista uralle!

Otus on osatoteuttajana toukokuun alussa alkaneessa AMKista uralle! -hankkeessa. Hankkeen rahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne,- ja ympäristökeskus sekä Euroopan sosiaalirahasto. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun saakka.

AMKista uralle! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä valtakunnallisella tasolla, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston kehittämiskeskus Palmenian sekä Tampereen yliopiston uraseurantahankkeiden kanssa. Hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulusektorille valtakunnallisesti yhtenäinen toimintamalli opiskelijoiden uraseurantatiedon keräämiseen ja levittämiseen.

Uraseurantaprosessi ja uraseurannasta kerättävän tiedon hyödyntäminen juurrutetaan osaksi ammattikorkeakorkeakoulujen opintoprosesseja, opiskelijapalveluita, koulutuksen suunnittelua ja osaamisen ennakointia. Kerättyä ja analysoitua tietoa on tarkoitus hyödyntää korkeakoulujen pedagogisessa ja strategisessa kehittämistyössä sekä ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja opiskelemaan hakeutuvien uraohjauksessa. Lisäksi hankkeessa tuotettu tieto auttaa koulutuksen ennakoinnissa ja alueellisten koulutuspolkujen rakentamisessa.

Uraseurannan avulla saatava ennakoiva ja kehittävä tieto on tärkeä strategisen suunnittelun väline eri intressitahoille. Hanketta onkin valmisteltu laajapohjaisella yhteistyöllä. Mukana on ollut esimerkiksi opiskelijajärjestöjä, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, ammattiliittoja sekä korkeakoulutuksen kehittäjiä ja hallinnoijia. Hankkeeseen suunnitellaan ohjausryhmää, joka tulee koostumaan kumppanihankkeiden, aiheen sisällöllisten asiantuntijoiden sekä aktiivisten sidosryhmien edustajista.

Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, ja Otuksen lisäksi muut hankkeen osatoteuttajat ovat, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

TAMK toimii hankkeen vetäjänä. Otus toimii hankkeessa uraseurantakyselyn kehittämisen ja toteuttamisen koordinoijana. Otuksen vastuulla on mittariston kehittäminen, ja kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Aarresaariverkoston kanssa. Kehittämisvaiheeseen otetaan mukaan ammattikorkeakoulujen toimijoita, ammattiliittoja ja työelämän edustajia. Otus huolehtii uraseurantakyselyn mittariston kehittämisestä ja kyselyn kokoamisesta sekä on mukana suunnittelemassa kyselyn pilotointia. Otus koordinoi varsinaista tiedonkeruuta sekä huolehtii kerätyn aineiston saattamisesta hyödynnettävään kuntoon.

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja
Laura Valkeasuo
laura.valkeasuo[at]otus.fi
050 345 4024

 

 

3. Pitkittäisbarometriaineisto valmistumassa tutkimuskäyttöön

Vuonna 2012 opintonsa aloittaneiden korkeakouluopiskelijoiden kolmivuotinen seuranta on päättynyt, ja kerätty aineisto saatetaan kesän aikana analysoitavaan kuntoon.

Nyt valmistuva aineisto käsittää 1 542 sellaista vastaajaa, jotka osallistuivat tutkimukseen kaikkina kolmena vuotena. Kyselyn kolmannen vuoden teemana oli erityisesti kokonaistyytyväisyys alemman korkeakoulututkinnon opintoihin ja opetukseen. Pitkittäiskyselyssä seurattiin muun muassa opintoihin kiinnittymistä yliopisto-opiskelijoilla joka vuosi toistetulla kysymyspatterilla, jonka kehitti Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö YTY, sekä ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksia opintojen ja työelämän vuoropuhelusta ja yhteensovittamisesta toisen ja kolmannen opintovuoden aikana. Näiden teemojen lisäksi aineisto mahdollistaa korkeakouluopiskelijoiden toimeentulon, asumisen ja työssäkäynnin kattavan ajallisen tarkastelun. Viimeisen kyselykierroksen vastausaktiivisuus oli huima, sillä kolmannella kyselykierroksella vastasi yli 70 prosenttia toisella kierroksella vastanneista.

Aineisto tulee olemaan saatavilla tutkimuskäyttöön elokuussa.

 

Lisätietoja

Leo Aarnio
leo.aarnio[at]otus.fi
050 367 7259

 

 

4. Henkilöstöuutisia

Habtamu Diriba aloitti Otuksessa harjoittelijana toukokuussa. Harjoittelu on osa kansainvälisen MARIHE – Master in Research and Innovation in Higher Education -maisteriohjelman opintoja. Habtamu työskentelee Otuksessa Opiskelijabarometriaineiston parissa ja tekee tutkimusta aiheesta The impact of international student mobility on engagement: the case of Finnish graduate students.

 


Kuukausiposti 4/2015

1. Hankekuulumisia

 • Opiskelijabarometri
 • KOVA – Koulutukseen valikoituminen
 • Opiskelijakaupunki

2. Muita kuulumisia

 • Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät: Avoin tiede ja avoin koulutus?

 

 

1. Hankekuulumisia

 

Opiskelijabarometri

 

Opiskelijabarometri 2012 -aineisto on nyt saatavilla

Opiskelijabarometri 2012 -aineisto on nyt saatavilla tutkimuskäyttöön Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kautta. Aineisto on tilastollisesti edustava otos syksyllä 2012 läsnäolleista korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoista. Kyselyyn vastasi vuodenvaihteessa 2012–2013 yhteensä 1 580 yliopisto-opiskelijaa ja 657 ammattikorkeakouluopiskelijaa, ja aineisto käsittelee laajasti opiskelua sekä opiskelijan arkea, arvoja, asenteita ja työssäkäyntiä.

Linkki aineiston kuvailusivulle:
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2947

 

Korkeakouluopiskelijoiden pitkittäistutkimuksen kolmas kierros on lähtenyt hyvin käyntiin

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön kolmivuotinen uusien opiskelijoiden seurantatutkimus on edennyt kolmanteen kierrokseen. Tiedonkeruu on ollut käynnissä kaksi viikkoa, ja kyselyyn on tällä hetkellä vastannut yli 1 200 syksyllä 2012 opintonsa aloittanutta korkeakouluopiskelijaa. Toisen ja kolmannen kierroksen välinen vastausprosentti näyttää muodostuvan hyväksi, sillä yli 61 prosenttia kyselykutsun saaneista on jo vastannut kyselyyn. Tiedonkeruu jatkuu vielä viikolla 19, ja seurantatutkimuksen aineisto valmistuu tutkimuskäyttöön syksyksi 2015.

 

Lisätietoja Opiskelijabarometrin aineistoista

Tutkija Juhani Saari
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 368 1952

 

 

KOVA – Koulutukseen valikoituminen

 

Koulutukseen valikoituminen -hankkeessa toteutetaan kattava assosiatiivinen tilannekatsaus koulutuksen periytyvyyteen Suomessa. Koulutuksen periytyvyyden toimintamekanismeja pyritään lisäksi valottamaan toisiaan täydentävillä rakenneyhtälömallilla sekä kattavalla haastatteluaineistolla. Pääasiallisena koulutuksen tulosmuuttujana kaikissa tarkasteluissa toimii opiskelijan koulutusvalinta sekä vastaavasti sosioekonomista taustaa välittävänä ja tulosmuuttujan arvoja selittävänä tekijänä kulttuuripääoma.

KOVA-hanketta toteuttavat Leo Aarnio, Juhani Saari ja Maria Rytkönen esittelivät loppusuoralla olevaa tutkimusta 27.–28.4. Tieteiden talolla teemalla Avoin tiede ja avoin koulutus? järjestetyillä Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivillä. Esityksen diat on luettavissa seminaarin järjestämisessä mukana olleen Opiskelijatutkimusverkoston sivuilla.
http://opiskelijatutkimusverkosto.com/esitykset-2/

Hankkeen tutkimusraportti tullaan julkaisemaan sekä sähköisenä että painettuna versiona kesäkuun alussa. Raporttia voi tilata ennakkoon viikosta 20 lähtien Otuksen verkkokaupasta.
http://otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa

 

Lisätietoja

Tutkija Juhani Saari
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 368 1952

Apulaistutkija Maria Rytkönen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 367 6159

Tutkija Leo Aarnio
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 367 7259

 

 

Opiskelijakaupunki

 

Kuluvana keväänä käynnistyneessä Opiskelijakaupunki-hankkeessa kerätään ja tuotetaan metropolialueen kehittämistä koskevaa tutkimustietoa. Hankkeessa kehittäjinä toimivat metropolialueen korkeakoulujen opiskelijat, ja sen tuloksena syntyy kuva pääkaupunkiseudun kaupungeista korkeakouluopiskelijoiden silmin. Opiskelijakaupungissa tuotetaan tietoa korkeakouluopiskelijoiden asumisesta, liikkumisesta ja elämisestä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi kerätään opiskelijoiden ideoita, toiveita ja kokemuksia kaupunkien kehittämiseksi. Hanke toimii työkaluna opiskelijalähtöisten palveluiden kehittämiselle pääkaupunkiseudulla, ja sen avulla on mahdollista tuoda esiin runsaasti ideoita sekä muutostarpeita metropolialueen opiskelijoiden asumisen, liikkumisen ja elämisen parantamiseksi.

Hankkeen tutkimustyö on alkanut kevään 2015 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan vuoden 2014 lopulla kerätty Opiskelijabarometri-aineisto asumisen, liikkumisen ja liikenteen sekä muuttoliikkeen näkökulmasta. Lisäksi keväällä 2015 toteutetaan erillinen tiedonkeruu kohdennetuista teemoista. Erilliskyselyn kysymyksillä pyritään keräämään entistäkin tarkempaa tietoa pääkaupunkiseudun kehittämisen tueksi. Tiedot kerätään karttasovelluksen avulla niin, että kommentit kohdentuvat suoraan kartalle. Koottu kartta avataan syksyllä 2015 kaikkien opiskelijoiden vastattavaksi ja kommentoitavaksi. Tulokset tulevat olemaan nähtävillä loppusyksystä. Hanke huipentuu loppuvuodesta järjestettävään seminaariin, joka suunnataan metropolialueen päättäjille, vaikuttajille, kehittäjille ja medialle.

Hankkeeseen on kutsuttu mukaan julkisia palveluntuottajia, korkeakouluja ja kuntia. Hanketta ovat olleet käynnistämässä yhteistyössä Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HELGA, Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Mukaan ovat ylioppilas- ja opiskelijakuntien lisäksi lähteneet jo Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS, Helsingin seudun liikenne HSL, Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon kaupungin tekninen ja ympäristötoimi, Helsingin yliopiston opetuksen toimiala, Aalto-yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia. Tutkimustyön toteuttaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

 

Lisätietoja

Apulaistutkija Maria Rytkönen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 367 6159

Tutkija Juhani Saari
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 368 1952

 

 

2. Muita kuulumisia

 

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät: Avoin tiede ja avoin koulutus?

 

Otus oli Opiskelijatutkimusverkoston koordinoijana mukana järjestämässä Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päiviä, jotka pidettiin 27.–28.4. Tieteiden talolla teemalla Avoin tiede ja avoin koulutus? Seminaari kokosi yhteen monipuolisen joukon keskustelemaan tieteen ja koulutuksen avoimuudesta. Päivät avasi Helsingin yliopiston vararehtori Keijo Hämäläinen, ja kaksipäiväisen seminaarin keynote-puheenvuorot pitivät johtaja Jaakko Kurhila Helsingin yliopiston Avoimesta yliopistosta, rehtori Tarja Lang Espoon työväenopistosta sekä johtaja Riitta Maijala opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osatolta. Puheenvuorojen diat ovat katseltavissa Opiskelijatutkimusverkoston sivuilla.

http://opiskelijatutkimusverkosto.com/esitykset-2/

Seminaarin toisena päivänä kuultiin esityksiä kahdessa työryhmässä, joiden teemat olivat Avoin tiede sekä Avoin koulutus. Työryhmäesitysten tiivistelmät/diat löytyvät tapahtuman sivuilta.

http://blogs.helsinki.fi/hegompage/kip2015-2/

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien järjestämisestä vastasivat Edistyksellinen tiedeliitto, Helsingin yliopiston HEGOM-tutkimusryhmä, Korkeakoulututkimuksen seura Cherif, Opiskelijatutkimusverkosto, Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seura sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL.


Kuukausiposti 3/2015

1. Hankekuulumisia

 • Amisbarometri
 • KOVA – Koulutukseen valikoituminen

2. Julkaisu

 • Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa

3. Tapahtumia ja muita kuulumisia

 • Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 2015 – Avoin tiede ja avoin koulutus? 27.–28.4.

 • Opiskelijatutkimusverkosto hakee jäseniä Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan toimituskuntaan

 

 

1. Hankekuulumisia

 

Amisbarometri

 

Amisbarometriin runsaat 20 000 vastaajaa!

Amisbarometrin tiedonkeruu on päättynyt. Kysely on valtakunnallinen ja siihen vastasi runsaat 20 000 ammattiin opiskelevaa ympäri Suomea. Aineistosta julkaistaan alustavia tuloksia kevään aikana, mutta pääasiallinen analyysi tehdään kesällä 2015. Aineisto julkaistaan kaikkien käyttöön Amisbarometrin verkosivuilla syksyllä 2015 ja samaan aikaan julkaistaan tiivis raportti tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista.

 

Mikä Amisbarometri?

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry:n ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteishankkeen tiedonkeruu toteutettiin verkkokyselyllä ammatillisissa oppilaitoksissa tammi-maaliskuun aikana. Nyt ensimmäistä kertaa toteutetun ja jatkossa kahden vuoden välein kerättävän kokonaisotantaan perustuvan kyselyn tavoitteena on tuottaa tutkimuskäyttöön vapaasti hyödynnettävää aineistoa, jonka avulla ammatillisen koulutuskentän muutoksia ja kehitystä voidaan seurata pitkäjänteisesti.

Amisbarometri tuottaa tietoa mm. opintoihin hakeutumisesta ja opiskelusta, arjesta ja hyvinvoinnista, sosiaalisista suhteista ja verkostoista sekä työstä, tulevaisuudesta ja kansainvälisyydestä.

Tarkempia tietoja Amisbarometrin taustoista, teemoista sekä toteuttajista löydät hankkeen verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta.

 

http://www.amisbarometri.fi

https://www.facebook.com/amisbarometri

https://twitter.com/Amisbarometri

#amisbarometri

 

Lisätietoja

Laura Kyntölä, sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAKKI ry (laura.kyntola[at]sakkinet.fi; 050 412 8949)

Elina Lavikainen, kehittämispäällikkö, Otus (elina.lavikainen[at]otus.fi; 050 365 8944)

 

Tutkimuksen tekninen toteutus

Janne Mikkonen, apulaistutkija, Otus (janne.mikkonen[at]otus.fi)

Tuukka Salminen, tutkimusavustaja, Otus (tuukka.salminen[at]otus.fi)

 

 

KOVA – Koulutukseen valikoituminen

 

Koulutukseen valikoituminen eli KOVA -hankkeessa käytetään kolmea toisiaan täydentävää tutkimusmenetelmää sosioekonomisen taustan ja koulutusvalintojen yhteyden selvittämiseksi. Vipunen-tietokantaa hyödyntävällä rekisteritietoanalyysilla selvitetään koulutusvalinnan periytyvyyden nykytila ilman mittaus- tai otantavirhettä. Kyselytutkimusaineiston avulla tarkennetaan rekisteritietotutkimuksella saatua yleistä tilannekuvaa. Sovittamalla aineistoon mittausvirheen ja moniulotteisen kausaalirakenteen huomioiva rakenneyhtälömalli voidaan luotettavasti kartoittaa koulutuksen valikoitumisen yleisiä mutta hienosyisiä mekanismeja tilastollisen päättelyn keinoin. Puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla päästään käsiksi näiden mekanismien ilmenemiseen opiskelijoiden kokemusmaailmassa. Samalla huomioidaan kyselytutkimusmittareihin liittyvät erityiset puutteet valikoitumisen mekanismin kuvauksessa sekä hahmotellaan uusi mittausmalli sosioekonomisen taustan ja koulutusvalinnan välittäjäksi.

KOVA-hankkeen tutkimustulokset julkaistaan sekä painettuna että sähköisenä tutkimusraporttina touko-kesäkuun vaihteessa. Tarkasta julkaisupäivämäärästä tiedotetaan myöhemmin. Hanketta ja sen tuloksia esitellään Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivillä 27.4.2015 Tieteiden talolla Helsingissä. http://blogs.helsinki.fi/hegompage/kip2015-2/

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan koulutukseen valikoitumisesta!

 

Lisätietoa Koulutukseen valikoituminen -hankkeesta:

Juhani Saari
juhani.saari[at]otus.fi
050 368 1952

Leo Aarnio
leo.aarnio[at]otus.fi
050 367 7259

Maria Rytkönen
maria.rytkonen[at]otus.fi
050 367 6159

 

 

2. Julkaisu

 

Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa

 

Tutkimusraportti Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa – Miten yliopistolain muutos on vaikuttanut opiskelijaedustajien hallinnolliseen asemaan? julkaistiin 11.3.2015. Raportissa tarkastellaan opiskelijaedustajuuteen liittyviä erityispiirteitä sekä sitä, miten yliopistolakiuudistus on vaikuttanut opiskelijaedustajien kokemuksiin omista vaikutusmahdollisuuksistaan yliopistohallinnossa.

Painettu julkaisu on tilattavissa Otuksen verkkokaupasta hintaan 25 euroa http://otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa

Julkaisun sähköinen versio on luettavissa osoitteessa https://drive.google.com/a/otus.fi/file/d/0Bz1V9P-a-cT2b1hHbHhSOXNvdm8/view

 

Lisätietoja tutkimuksesta antavat Tiia Villa (tiia.villa[at]otus.fi) ja Tuukka Salminen (tuuka.salminen[at]otus.fi).

 

 

3. Tapahtumia ja muita kuulumisia

 

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 2015 – Avoin tiede ja avoin koulutus? 27.–28.4.

 

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ohjelma on julkistettu. Kaksipäiväisessä seminaarissa puhuvat muun muassa Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston johtaja, opetusteknologiaan ja tietotekniikan opetukseen ja oppimiseen erikoistunut Jaakko Kurhila; Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen startegiaryhmän jäsen, johtaja Riitta Maijala opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Espoon työväenopiston rehtori, Vapaa sivistystyö ry:n hallituksen jäsen ja Kansalaisopistojen liiton varapuheenjohtaja Tarja Lang.

Seminaarin vapaamuotoinen iltatilaisuus järjestetään maanantaina 27.4. klo 19:00 ravintola Loisteessa.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/hegompage/kip2015-2/

Otus on Opiskelijatutkimusverkoston koordinoijana mukana järjestämässä Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ja Opiskelijatutkimuksen päivän Avoin tiede ja avoin koulutus? ‑seminaaria yhdessä Helsingin yliopiston HEGOM-tutkimusryhmän, Edistyksellinen tiedeliitto ry:n, Korkeakoulututkimuksen seura ry:n, Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seuran ja Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa.

 

 

Opiskelijatutkimusverkosto hakee jäseniä Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan toimituskuntaan

 

Otuksen koordinoima Opiskelijatutkimusverkosto julkaisee vuosittain tieteellisen Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan, joka kokoaa yhteen alan tutkimusta sekä edistää tutkimusalan näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Haku vuosikirjan toimituskunnan jäseneksi on nyt avoinna. Toimituskuntaan etsitään opiskelun ja koulutuksen kenttää tuntevia jäseniä monipuolisesti eri tieteenaloilta. Hakuohjeet toimituskunnan jäseneksi ja tietoa Opiskelijatutkimuksen vuosikirjasta löytyy Opiskelijatutkimusverkoston sivuilta osoitteesta http://opiskelijatutkimusverkosto.com/toimituskunta/

 

Lisätietoja

Simo Pihlajaniemi
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 368 1795

 

Tutkimusjulkaisu 11.3.: Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa – Miten yliopistolain muutos on vaikuttanut hallinnon opiskelijaedustajien asemaan ja toimintaan?

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen tänään julkaistusta tutkimusraportista käy ilmi, että opiskelijaedustajat pitivät vaikutusmahdollisuuksiaan parhaina opetuksen kehittämiseen liittyvissä asioissa mutta samalla laaja-alaisemman asiantuntemuksen todistaminen koettiin vaikeaksi. Yliopistohallituksessa vaikutusmahdollisuuksien koettiin kasvaneen lakiuudistuksen myötä, kun taas hallinnon alemmalla tasolla tunnettiin jäätävän päätösten valmisteluprosesseista yhä useammin sivuun.

Vuoden 2010 alussa voimaan astunut yliopistouudistus on vaikuttanut paljon yliopistohallintotyöskentelyyn, mutta sen vaikutuksia yliopistoyhteisöjen suurimman yksittäisen ryhmän eli opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksiin yliopistohallinnossa ei ollut toistaiseksi tutkittu valtakunnallisesti. Tässä tutkimuksessa on keskitytty nimenomaan yliopistohallinnon opiskelijaedustajiin.

Tutkimuksessa selvitettiin yliopistohallinnon opiskelijaedustajuuden erityispiirteitä ja opiskelijaedustajien tavoitteita sekä yliopistolakimuutoksen vaikutuksia heidän asemaansa kaikilla hallinnon tasoilla. Tutkimuksen aineisto koostuu opiskelijaedustajina tai ylioppilaskunnissa koulutuspolitiikan asiantuntijatehtävissä toimineille vuoden 2014 kesällä tehdyistä haastatteluista sekä kyselystä.

Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa – Miten yliopistolain muutos on vaikuttanut hallinnon opiskelijaedustajien asemaan ja toimintaan? on julkaistu sekä painettuna että sähköisenä versiona. Raporttia voi tilata Otuksen verkkokaupasta hintaan 25 euroa (http://otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa), ja sähköinen versio on luettavissa osoitteen http://otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut kautta.

 

Lisätietoa tutkimuksesta antavat tutkimuksen toteuttajat

Tiia Villa
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 439 2611

ja

Tuukka Salminen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kuukausiposti 2/2015

 

1. Hankekuulumisia

 • Amisbarometri

 • Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys

 • Korkeakouluopiskelijoiden pitkittäisbarometri

 

2. Tulevia julkaisuja

 • Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa

 

3. Tapahtumia ja muita kuulumisia

 • Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 2015 - Avoin tiede ja avoin koulutus? 27.-28.4.

 • Henkilöstömuutoksia

 

1. Hankekuulumisia

 

Amisbarometri

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton SAKKIn ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteishankkeen Amisbarometrin valtakunnallinen tiedonkeruu on edelleen käynnissä ja vastausaikaa verkkokyselyyn on vielä viikon 11 loppuun saakka. Tällä hetkellä vastauksia kyselyyn on saatu jo reilut 10 500, ja tavoitteena on saada vastauksia kyselyn sulkeutumiseen mennessä vielä reilusti lisää.

Amisbarometri tarjoaa mahdollisuuden ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien erilaisten lähtökohtien huomioon ottamiseen ja moninaisten elämäntilanteiden tarkasteluun. Hankkeessa tuotetaan tutkimuskäyttöön vapaasti hyödynnettävää aineistoa, joka mahdollistaa ammatillisen koulutuskentän kehityksen pitkäjänteisen tarkastelun.

Lisätietoja hankkeesta:
Laura Kyntölä, SAKKI ry (laura.kyntola[at]sakkinet.fi)
Elina Lavikainen, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus (elina.lavikainen[at]otus.fi)

Tekninen toteutus:
Janne Mikkonen, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus (janne.mikkonen[at]otus.fi)
Tuukka Salminen, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus (tuukka.salminen[at]otus.fi)

 

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys

HiRes.jpg

 

 

Otuksella käynnistyy uusi tutkimus korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyydestä, jota toteutetaan kevään 2015 aikana yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa.

Tutkimuksessa kartoitetaan tuoreen Opiskellijabarometriaineiston perusteellaopiskelijayrittäjyyden nykytilaa: Kuinka yleistä yrittäjyys on korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa sekä millaista se on luonteeltaan? Varsinaisen yrittäjänä toimimisen lisäksi tyypitellään yrittäjyysaikomuksia sekä yrittäjämäistä asennetta ja selvitetään näiden yleisyyttä opiskelijayhteisössä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan yrittäjyysyhteisöihin osallistumista ja selvitetään erilaisia opiskeluaikaisen yrittäjyyden profiileita muutaman yrittäjyyden kanssa yhteisvaihtelevan ja täten kiinnostavan taustamuuttujan suhteen.

Tutkimuksen on määrä valmistua toukokuun lopussa 2015. Tutkimuksen tuloksia tullaan esittelemään heinäkuussa Suomi Areenan tapahtumassa.

Lisätietoja hankkeesta:
Leo Aarnio (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

 

Korkeakouluopiskelijoiden pitkittäisbarometri

Pitkittäisbarometri tarjoaa korkeatasoisen aineiston paitsi opiskelijatutkimukseen liittyvien tieteellisten hypoteesien testaamiseen ja formulointiin, myös käytännöllisten kehitystoimenpiteiden vaikuttavuuden analyysiin. Nämä kaksi rinnakkaistavoitetta yhdistyvät tänäkin keväänä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen ja Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun välisessä yhteistyössä.

Kevään kyselykierrokselle sisällytetään opettajakorkeakoulun kolmannen vuoden opiskelijolle räätälöimiä teemoja sekä syvennetään ensimmäisen ja toisen vuoden kyselymoduuleja siten, että kaikista oleellisista opiskeluun liittyvistä muutoksista saadaan riittävää tietoa - myös kolmannen opiskeluvuoden opiskelijoita koskien.

Lisätietoja hankkeesta:
Juhani Saari (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

 

2. Tulevia julkaisuja

 

Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa

Tutkimusraportti yliopistohallinnon opiskelijaedustajien kokemuksista hallinnossa vaikuttamisesta julkaistaan perjantaina 6.3.

Vuonna 2010 voimaan tullut uusi yliopistolaki toi mukanaan monia uudistuksia yliopistohallinnon työskentelyyn, joita tässä tutkimuksessa on tarkasteltu hallinnon opiskelijaedustajien näkökulmasta. Tutkimuksen perustana toimii hanketta varten kerätty kysely- ja haastatteluaneisto. Tutkimus kartoittaa lakiuudistuksen vaikutusten lisäksi opiskelijaedustajuuteen liittyviä erityispiirteitä sekä opiskelijaedustajien kokemuksia omista vaikutusmahdollisuuksistaan yliopistohallinnossa.

Painettua julkaisua voi tilata Otuksen verkkokaupasta (http://www.otus.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa), jonka lisäksi raportti tulee verkkoon pdf-versiona (http://www.otus.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut).

Lisätietoja hankkeesta:
Tiia Villa (tiia.villa[at]otus.fi)
Tuukka Salminen (tuukka.salminen[at]otus.fi).

 

3. Tapahtumia ja muita kuulumisia

 

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 2015 - Avoin tiede ja avoin koulutus? 27.-28.4.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät lähestyvät! Seminaari järjestetään tänä vuonna neljännen kerran, tällä kertaa Otuksen koordinoiman Opiskelijatutkimusverkoston, HEGOM-tutkimusryhmän (Helsingin yliopisto), Edistyksellinen tiedeliitto ry:n, Korkeakoulututkimuksen seura ry:n., Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seuran sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) yhteistyönä. Tapahtuma pidetään 27.-28.4 Tieteiden talolla Helsingissä.

Aikaisempina vuosina päivät ovat keränneet yhteen noin 100 tutkijaa, hallinnon ammattilaista, opiskelijaa sekä korkeakoulu- ja innovaatiokentän asiantuntijaa mielenkiintoisten teemojen ympärille. Tänä vuonna teemana seminaarissa on Avoin tiede ja avoin koulutus? Suomessa avoin tiede on kasvava vahvuustekijä, ja sen merkitys tieteen ja tutkimuksen kehittämiselle on ilmeinen. Avoimuus ei kuitenkaan ole toteutunut korkeakoulujen muissa tehtävissä samalla tavalla. Millaisia ovat avoimen tieteen mahdollisuudet tutkimuksessa, ja miten ne heijastuvat koulutustehtäviin? Miten avoin tutkimus ja opetus voivat edistää sosiaalista saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta? Miksi perinteinen opetus yhä dominoi, eikä opetusta ja palveluja ole siirtynyt odotetussa laajuudessa verkkoon? Onko toisen asteen, vapaan sivistystyön ja korkea-asteen toimintatavoissa tältä osin eroja? Ovatko koulutuspolitiikan ratkaisut mahdollistaneet avoimuuteen perustuvat toimintatavat? Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ja Opiskelijatutkimuksen päivän yhteisseminaarissa ”Avoin tiede ja avoin koulutus?” tarkastellaan avoimen tieteen ja avoimen koulutuksen mahdollisuuksia tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän alueilla.

Toivotamme Teidät tervetulleiksi tapahtumaan sekä kutsumme Teidät lähettämään ehdotuksia tapahtuman työryhmien aiheiksi! Ehdotuksia (300-500 sanaa) esitelmiksi työryhmiin voi jättää 15.3.2015 mennessä e-lomakkeella osoitteessa:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/58339/lomake.html.

Työryhmiin hyväksyttyjä esityksiä valitaan referee-menettelyn kautta julkaistavaksi vuoden 2016 alussa ilmestyvässä Tiedepolitiikka-lehden erikoisnumerossa sekä Opiskelijatutkimuksen vuosikirjassa 2015. Esitysten pohjalta muokatut paperit toimitetaan suoraan julkaisujen toimitukseen. Tarkemmat ohjeet julkaisujen abstrakteiksi sekä työryhmien teemat ilmoitetaan myöhemmin päivien www-sivuilla osoitteessa:
http://blogs.helsinki.fi/hegompage/kip2015/.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ohjelma päivitetään verkkoon kevään aikana. Osallistuminen on maksutonta lukuun ottamatta omakustanteista iltatilaisuutta. Päiville ilmoittaudutaan oheisella e-lomakkeella (abstrakti vapaaehtoinen):
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/58339/lomake.html.

Lisätietoja tapahtumasta:
Elina Lavikainen
elina.lavikainen[at]otus.fi
p. 050 365 8944

 

Henkilöstömuutoksia

 

Otuksella kehittämiskoordinaattorina toiminut Suvi Pulkkinen lopettaa säätiön palveluksessa ja siirtyy koulutuspoliittiseksi sihteeriksi Opetusalan ammattijärjestö OAJ:hin 2.3. alkaen.

Suvin tehtäviä Amisbarometri-hankkeessa sekä tutkijakonsultaatio-palvelussa tulee jatkamaan Elina Lavikainen (elina.lavikainen[at]otus.fi). Opiskelijakaupunki -hankkeessa ja opiskelijajärjestöyhteistyössä yhteyshenkilöinä toimii jatkossa Maria Rytkönen (maria.rytkonen[at]otus.fi).

 

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 2015: Avoin tiede ja avoin koulutus? 27.-28.4.

 

Toivotamme Teidät tervetulleiksi tapahtumaan sekä lähettämään ehdotuksia tapahtuman työryhmien esityksiksi!

Suomessa avoin tiede on kasvava vahvuustekijä, ja sen merkitys tieteen ja tutkimuksen kehittämiselle on ilmeinen. Avoimuus ei kuitenkaan ole toteutunut korkeakoulujen muissa tehtävissä samalla tavalla. Millaisia ovat avoimen tieteen mahdollisuudet tutkimuksessa, ja miten ne heijastuvat koulutustehtäviin? Miten avoin tutkimus ja opetus voivat edistää sosiaalista saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta? Miksi perinteinen opetus yhä dominoi, eikä opetusta ja palveluja ole siirtynyt odotetussa laajuudessa verkkoon? Onko toisen asteen, vapaan sivistystyön ja korkea-asteen toimintatavoissa tältä osin eroja? Ovatko koulutuspolitiikan ratkaisut mahdollistaneet avoimuuteen perustuvat toimintatavat? Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ja Opiskelijatutkimuksen päivän yhteisseminaarissa ”Avoin tiede ja avoin koulutus?” tarkastellaan avoimen tieteen ja avoimen koulutuksen mahdollisuuksia tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän alueilla.

Ehdotuksia (300-500 sanaa) esitelmiksi työryhmiin voi jättää 15.3.2015 mennessä e-lomakkeella.

Työryhmiin hyväksyttyjä esityksiä valitaan referee-menettelyn kautta julkaistavaksi vuoden 2016 alussa ilmestyvässä Tiedepolitiikka-lehden erikoisnumerossa sekä Opiskelijatutkimuksen vuosikirjassa 2015. Esitysten pohjalta muokatut paperit toimitetaan suoraan lehden toimitukseen. Työryhmien teemat ja tarkemmat ohjeet abstraktin jättämiseen julkaisuja varten julkaistaan päivien www-sivuilla http://blogs.helsinki.fi/hegompage/kip2015/

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet päivitetään verkkoon kevään aikana. Osallistuminen on maksutonta lukuun ottamatta omakustanteista iltatilaisuutta. Päiville ilmoittaudutaan oheisella e-lomakkeella (abstrakti vapaaehtoinen).

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät järjestetään nyt neljännen kerran. Aikaisempina vuosina päivät ovat keränneet yhteen noin 100 tutkijaa, hallinnon ammattilaista, opiskelijaa sekä korkeakoulu- ja innovaatiokentän asiantuntijoita.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien 2015 järjestäjinä toimivat:

HEGOM-tutkimusryhmä (Helsingin yliopisto)
Edistyksellinen tiedeliitto ry.
Korkeakoulututkimuksen seura ry.
Opiskelijatutkimusverkosto
Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seura
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)

 

Lisätietoja:
Elina Lavikainen – Kehittämispäällikkö, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 050 365 8944

Kuukausiposti 1/2015

1. Käynnissä olevien hankkeiden kuulumisia

 • Amisbarometri
 • Opiskelijabarometri
 • Erityinen polku tulevaisuuteen

2. Päättyviä hankkeita

 • Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa
 • Opiskelijoiden asuminen pääkaupunkiseudulla

3. Julkaisuja

 • ”Opintopiste”
 • Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2014: Oppia ikä kaikki – Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa

 

 

1. Käynnissä olevien hankkeiden kuulumisia

 

Amisbarometri

Amisbarometrin tiedonkeruu on käynnistynyt. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKIn ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteishankkeen tiedonkeruu toteutetaan verkkokyselyllä ammatillisissa oppilaitoksissa tammi- ja helmikuun aikana. Nyt ensimmäistä kertaa käynnistyneen ja jatkossa kahden vuoden välein toteutettavan kokonaisotantaan perustuvan kyselyn tavoitteena on tuottaa tutkimuskäyttöön vapaasti hyödynnettävää aineistoa, jonka avulla ammatillisen koulutuskentän muutoksia ja kehitystä voidaan seurata pitkäjänteisesti.

Koko Suomen kattava tiedonkeruu mahdollistaa ammatillisen koulutuksen osalta täysin uudenlaisen tutkimuksellisen tarkastelun. Aikaisemmat, viime vuosina toteutetut ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville suunnatut kyselytutkimukset ovat käsitelleet nuorisoa laajemmin tai keskittyneet johonkin rajattuun teemaan, mikä on asettanut huomattavia rajoituksia tulosten yleistettävyydelle ja ilmiöiden taustalla vaikuttavien tekijöiden tarkastelulle. Amisbarometri tarjoaa mahdollisuuden ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien erilaisten lähtökohtien huomioon ottamiseen ja moninaisten elämäntilanteiden tarkasteluun.

Tietoa muun muassa Amisbarometrin taustoista, teemoista sekä toteuttajista on hankkeen verkkosivuilla http://www.amisbarometri.fi/ ja facebook-sivuilla https://www.facebook.com/amisbarometri.

Lisätietoa antavat SAKKI ry:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kyntölä (laura.kyntola[at]sakkinet.fi; 050 412 8949) ja Otuksen kehittämiskoordinaattori Suvi Pulkkinen (suvi.pulkkinen[at]otus.fi; 050 404 1810)

Tutkimuksen teknisestä toteutuksesta vastaavat Otuksen apulaistutkija Janne Mikkonen (janne.mikkonen[at]otus.fi) ja tutkimusavustaja Tuukka Salminen (tuukka.salminen[at]otus.fi).

 

Opiskelijabarometri

Opiskelijabarometrin järjestyksessään toinen poikkileikkaustiedonkeruu on saatu päätökseen. Kyselyyn viimeisinä vastanneiden korkeakoulujen opiskelijoiden vastausaika päättyi viime sunnuntaina. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 334 ammattikorkeakouluopiskelijaa ja 4 484 yliopisto-opiskelijaa Poliisiammattikorkeakoulua, Maanpuolustuskorkeakoulua ja Arcadaa lukuun ottamatta kaikista Suomen korkeakouluista.

Opiskelijabarometriaineistoa työstetään parhaillaan hyödynnettävään kuntoon. Aineisto on tarkoitus avata tutkijoiden käytettäväksi huhtikuun alussa. Aineiston hyödyntämismahdollisuuksista ja saatavuudesta tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina.

Lisätietoa tiedonkeruusta ja aineistosta antaa tutkija Juhani Saari (juhani.saari[at]otus.fi; 050 368 1952).

 

Erityinen polku tulevaisuuteen

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeeseen etsitään vielä haastateltaviksi nuoria henkilöitä, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä. Viestiä saa levittää.

Kerro koulutus- ja urapolustasi!

Erityinen polku tulevaisuuteen -hanke kartoittaa niiden ihmisten koulutus- ja urapolkukokemuksia, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä. Tarkoituksena on kuulla erilaisia kokemuksia koulutus- ja urapolun varrelta sekä pohtia sitä, millä tavoin diagnoosi on mahdollisesti vaikuttanut koulutus- ja urapolun muotoutumiseen. Tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla henkilöitä, jotka:

 • ovat iältään 20–30-vuotiaita.
 • ovat saaneet joko ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymän diagnoosin. Henkilöllä voi olla myös muita diagnooseja edellisten lisäksi mutta myös jompikumpi tai molemmat edellä mainituista.
 • ovat opiskelleet tai käyneet työssä peruskoulun jälkeen. Opiskelu- ja työhistorialla ei ole muuten väliä, kunhan kokemusta jommastakummasta tai molemmista löytyy.

Mikäli haluat kertoa meille koulutus- ja uratarinasi tai tiedät haastateltavaksi sopivan henkilön, ota yhteyttä hankkeen tutkijaan Elina Lavikaiseen osoitteeseen elina.lavikainen[at]otus.fi tai puhelimitse 0503658944. Sekä tutkimusraportissa että uratarinajulkaisussa tutkimukseen osallistuneisiin henkilöihin ei viitata heidän oikeilla nimillään eikä heidän tarinoitaan kerrota siten, että henkilöt ovat tunnistettavissa. Haastattelutilanne nauhoitetaan. Haastateltavilla on mahdollisuus lukea mahdolliset sitaatit omasta haastattelustaan sekä uratarinajulkaisuun tuleva teksti ennen niiden julkaisemista.

Lisätietoja hankkeesta: https://erityiseturatarinat.wordpress.com/ ja https://www.facebook.com/erityiseturatarinat

 

 

2. Päättyviä hankkeita

 

Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa

Uusi yliopistolaki, joka on taannut yliopistoille taloudellisen ja hallinnollisen autonomian itsenäisinä oikeushenkilöinä, astui voimaan vuoden 2010 alusta. Uudistus on vaikuttanut paljon yliopistohallintotyöskentelyyn, mutta sen vaikutuksia opiskelijaedustajien asemaan ei ole aiemmin tutkittu valtakunnallisesti, vaikka opiskelijat ovat asemastaan johtuen erityinen ryhmä yliopistoyhteisössä.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen maaliskuussa 2015 ilmestyvässä selvityksessäOpiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa – Miten yliopistolain muutos on vaikuttanut opiskelijaedustajien hallinnolliseen asemaan? tarkastellaan opiskelijaedustajuuteen liittyviä erityispiirteitä sekä sitä, miten yliopistolakiuudistus on vaikuttanut opiskelijaedustajien kokemuksiin omista vaikutusmahdollisuuksistaan yliopistohallinnossa. Selvityksen aineisto koostuu opiskelijaedustajina ja/tai ylioppilaskunnan koulutuspolitiikan asiantuntijana ennen yliopistolakiuudistusta ja/tai yliopistolakiuudistuksen jälkeen toimineiden haastatteluista sekä heille suunnatusta kyselystä. Opiskelijaedustajien ja asiantuntijoiden kokemukset vaihtelevat odotetusti jonkin verran erityisesti yliopiston koon mukaan, mutta selvityksen keskeisimpinä tuloksina voidaan todeta, että opiskelijaedustajat kokivat vaikuttamisen helpottuneen yliopistohallituksessa lakiuudistuksen myötä mutta vaikeutuneen asioiden valmisteluvaiheessa laitos- ja tiedekuntatasolla. Ongelmana nähtiin erityisesti se, etteivät opiskelijat ole välttämättä edustettuina näissä epävirallisissa valmisteluelimissä.

Raportti Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa – Miten yliopistolain muutos on vaikuttanut opiskelijaedustajien hallinnolliseen asemaan? julkaistaan 6.3.2015. Julkaisua voi tilata ennakkoon Otuksen verkkokaupasta alennettuun hintaan 20 eurolla ja julkaisupäivästä lähtien 25 eurolla.
http://www.otus.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa

Raportti julkaistaan myös verkossa pdf-versiona. Linkki verkkojulkaisuun tulee julkaisupäivänä osoitteeseen
http://www.otus.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut

Lisätietoja selvityksestä antavat suunnittelija Tiia Villa (tiia.villa[at]otus.fi; 050 439 2611) ja tutkimusavustaja Tuukka Salminen (tuukka.salminen[at]otus.fi)

 

Opiskelijoiden asuminen pääkaupunkiseudulla

 

Otuksen tutkijat ovat koonneet kattavan tietopaketin opiskelijoiden asumisesta Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS:lle. Tiedot on koottu pääkaupunkiseudun opiskelijoiden asumista koskevista tilastoista sekä Otuksen omista kyselyaineistoista. Tietopaketti sisältää muun muassa visualisoituja kartta-aineistoja eri korkeakoulusektorien opiskelijoiden jakautumisesta postinumeroalueittain pääkaupunkiseudulla. Hyvin alkanut yhteistyö HOAS:n kanssa tulee jatkumaan.

Tietopaketin kokoamisesta vastasivat tutkija Juhani Saari (juhani.saari[at]otus.fi; 050 368 1952) ja apulaistutkija Janne Mikkonen (janne.mikkonen[at]otus.fi).

 

 

3. Julkaisuja

 

”Opintopiste”

”Opintopiste” – Käsiteanalyyttinen ja empiirinen tutkielma ”opintopisteen” yhteyksistä opintopisteeseen julkaistiin joulukuussa.

Leo Aarnio on tarkastellut ”opintopisteen” käsitehistoriaa sekä sitä, miten semantiikan ero pragmatiikasta voi johtaa korkeakouluohjauksellisiin virhearviointeihin. Tutkimuksessa käsitellään muun muassa seuraavia erityisteemoja: Onko opiskelijan opintopistettä kohden käyttämä opiskeluaika 27 tuntia? Kuinka paljon todelliset opintoajat vaihtelevat, ja mistä vaihtelu johtuu? Voiko oppilaitos vaikuttaa opintopisteiden kertymiseen muulla tavoin kuin opintopistekohtaista työmäärää muuttamalla (vähentämällä)? Kuinka paljon opiskelija opiskelee tutkintonsa aikana ja miksi? Onko mittarin ohjausvaikutus oikeudenmukainen, ja onko se koulutuksen kehittämisen kannalta tehokas?

Painettu julkaisu on ostettavissa Otuksen verkkokaupasta
http://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa/opintopiste-detail

Julkaisun sähköinen versio löytyy osoitteesta
https://drive.google.com/a/otus.fi/file/d/0Bz1V9P-a-cT2b2tfM21zMXBMTjA/view

Lisätietoja tutkimuksesta antaa tutkija Leo Aarnio (leo.aarnio[at]otus.fi; 050 367 7259).

 

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2014: Oppia ikä kaikki – Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa

Vuonna 2014 ensimmäistä kertaa toteutettu Opiskelijatutkimuksen vuosikirja julkaistiin 10.12.2014. Opiskelijatutkimusverkoston toimittama Oppia ikä kaikki – Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissasisältää kuusi vertaisarvioitua artikkelia sekä Student Life -toimintamallia ja Opiskelijatutkimusverkostoa esittelevät artikkelit:

 • Sisäinen motivaatio ja kouluinnokkuus edistävät nuorten opintopolkuja (Kati Vasalampi & Katariina Salmela-Aro)
 • Työssäoppiminen – harjoittelujärjestelmien lippulaiva (Anne Virtanen)
 • Korkeakouluopintoihin kiinnittyminen yksilöllisen ja yhteisöllisen prosessin yhteisvaikutuksena (Vesa Korhonen)
 • Neljä diskurssia kouluttautumisen edellytyksistä avoimessa yliopistossa (Nina Haltia)
 • Aikuisena ammattikorkeakoulussa (Suvi Pulkkinen)
 • Motivaation synty ja merkitys väitöskirjaprosessissa (Jenna Vekkaila & Jenni Keskinen)
 • Nuorison parasta tässä harrastetaan. Student Life – tutkimuslähtöistä työtä opiskelijan hyvinvoinnin ja osaamisen hyväksi (Tapio Anttonen, Ilona Laakkonen, Hanna Laitinen & Leena Penttinen)
 • Opiskelijatutkimusverkoston toiminta tutkimustiedon hyödynnettävyyden ja vaikuttavuuden näkökulmasta (Laura Valkeasuo & Tiia Villa)

Painettu julkaisu on ostettavissa Otuksen verkkokaupasta
http://www.otus.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa/oppia-ikae-kaikki-kouluttautumisen-edellytykset-eri-elaemaenvaiheissa-detail

Julkaisun sähköinen versio löytyy osoitteesta
https://drive.google.com/a/otus.fi/file/d/0Bz1V9P-a-cT2N2F1RWtrYnlJR0k/view

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja tulee jatkossa ilmestymään vuosittain. Opiskelijatutkimusverkostoa koordinoiva Otus toimii vuosikirjan julkaisijana. Lisätietoa antaa suunnittelija Simo Pihlajaniemi (simo.pihlajaniemi[at]otus.fi; 050 368 1795).

____________________________________________________________________________

 

Mukavaa alkanutta vuotta!

Opintopiste -tutkimus julkaistu 15.12.!

Opintopiste ei välttämättä toimi sille asetetuissa korkeakoulupoliittisissa tehtävissä

Tänään maanantaina 15.12.2014 julkaistussa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen tutkimuksessa “Opintopiste” tarkastellaan, kuinka hyvin ja millä ehdoin opintopiste toimii osana korkeakoulujen rahoitusmallia sekä opintotukijärjestelmää. Miten korkeakoulut voivat vaikuttaa opiskelijoidensa opintopistekertymiin? Entä kuinka oikeellinen ja tarkka opintoihin käytetyn ajan mitta opintopiste todella on?

“On kyseenalaista, tulisiko opintopistettä edes periaatteessa käyttää esimerkiksi korkeakoulujen rahoitusmallien koulutuksen tulosmittana. Sehän ei varsinaisesti mittaa sen enempää koulutusinstituution työpanosta kuin sen -tulostakaan, vaan opiskelijan työpanosta tämän opintopistettä kohden käyttämän opiskeluajan odotusarvona”, tutkija Leo Aarnio toteaa.

Tutkimuksessa on tarkasteltu erään yliopiston opiskelijoiden opintoihin käyttämää aikaa ja yhdistetty tämä opintorekisteristä saatuihin opintopistetietoihin. Vaikuttaisi siltä, että ainakin kyseisessä yliopistossa opintopistettä kohden opiskellaan vähemmän kuin valtioneuvoston asetus säätää. Lisäksi tiedekuntien opintopistemitoituskäytännöissä vaikuttaisi olevan sekä koulutuksen tulosohjauksen että opintotukijärjestelmän toimivuuden kannalta huomionarvoista vaihtelua.

“Jos opintopistettä käytetään luonteestaan huolimatta tulosohjaukseen, korkeakouluja palkitaan ja opiskelijoita kompensoidaan osin väärin perustein. Korkeakoulut voivat ansaita tulospalkkiota ja opiskelijat opintorahaa ensisijaisesti opintojen vaatimustason eroista johtuen. Kenties erikoisinta on, että sekä korkeakoulujen että opiskelijoiden opintopisteperusteiset tulostavoitteet on asetettu niin korkealle, että niitä on hankala saavuttaa ilman opintopistemitoitusta koskevan asetuksen laiminlyömistä. Uhkakuvana on, että opintopisteperusteinen tulosohjaus on koulutuksen laadun kannalta tarkoituksen vastaista ja ansion mukaisen palkitsemisen kannalta epäoikeudenmukaista”, tutkija Aarnio huomioi.

Tutkimuksessa esitetään, miten opintopisteeseen liittyvät ongelmat voitaisiin mahdollisesti korjata. Voidaanko mittaria kehittää, jotta se toimisi paremmin sekä rahoitusmallin että opintotukijärjestelmän tarpeisiin, vai pitäisikö siitä joissain tapauksissa kokonaan luopua?  

Julkaisua voi tilata Otuksen verkkokaupasta 25 eurolla osoitteesta (www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa) ja se on julkaistu myös pdf-versiona (www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut).

Lisätietoja:
tutkija Leo Aarnio, p. 050 345 4446, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Amisbarometrin nettisivut julkaistu

"Suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta maailman parasta! Ajatus työkalusta, joka auttaisi saavuttamaan unelmamme syntyi vahingossa. Epävirallinen illanvietto hollantilaisen sisarjärjestön JOBin vieraana synnytti idean ennennäkemättömän laajasta opiskelijoiden itse tuottamasta tutkimuksesta. Tutkimuksesta, jonka avulla tuotetaan luotettavaa ja monipuolista dataa amisten elämästä, arjesta sekä ammatillisen koulutuksen laadusta kaikkien avoimeen käyttöön. Syntyi ajatus Amisbarometrista."

Otus toteuttaa Ammattiin Opiskelevat - Sakki ry:n kanssa Amisbarometri -hanketta. Käy tutustumassa hankkeen nettisivuihin www.amisbarometri.fi ja tykkää Amisbarometrista myös facebookissa www.facebook.com/amisbarometri!

Nyt ensimmäistä kertaa toteutettava tutkimus tullaan jatkossa toistamaan kahden vuoden välein. SAKKIn kokoaman asiantuntijaverkoston avulla on luotu laaja ja monipuolinen kysely, joka toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella kaikissa Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa. Tavoitteena on, että verkossa toteutettavaan kyselyyn vastaavat kaikki maamme ammattiin opiskelevat.

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2014 julkaistu!

 

Opiskelijatutkimusverkoston toimittama Opiskelijatutkimuksen vuosikirja Oppia ikä kaikki - Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa on julkaistu 10.12. tapahtumassa Taru tutkimusten herrasta - Miten arvokas tieto määritellään, ja kenellä on siihen oikeus?

Vuosikirja sisältää kuusi vertaisarvioitua artikkelia yhteiskunnassamme ajankohtaisista opiskelun ja kouluttautumisen kysymyksistä sekä artikkelit Student Life -toimintamallista ja Opiskelijatutkimusverkostosta. Vuosikirjan ovat toimittaneet Simo Pihlajaniemi, Tiia Villa, Elina Lavikainen ja Laura Valkeasuo. Julkaisu sisältää seuraavat artikkelit:

 • Sisäinen motivaatio ja kouluinnokkuus edistävät nuorten opintopolkuja (Kati Vasalampi & Katariina Salmela-Aro)
 • Työssäoppiminen – harjoittelujärjestelmien lippulaiva (Anne Virtanen)
 • Korkeakouluopintoihin kiinnittyminen yksilöllisen ja yhteisöllisen prosessin yhteisvaikutuksena (Vesa Korhonen)
 • Neljä diskurssia kouluttautumisen edellytyksistä avoimessa yliopistossa (Nina Haltia)
 • Aikuisena ammattikorkeakoulussa (Suvi Pulkkinen)
 • Motivaation synty ja merkitys väitöskirjaprosessissa (Jenna Vekkaila & Jenni Keskinen)
 • Nuorison parasta tässä harrastetaan. Student Life – tutkimuslähtöistä työtä opiskelijan hyvinvoinnin ja osaamisen hyväksi (Tapio Anttonen, Ilona Laakkonen, Hanna Laitinen & Leena Penttinen)
 • Opiskelijatutkimusverkoston toiminta tutkimustiedon hyödynnettävyyden ja vaikuttavuuden näkökulmasta (Laura Valkeasuo & Tiia Villa)

Julkaisua voi tilata Otuksen verkkokaupasta 25 eurolla osoitteesta:

http://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa

Vuosikirja on nyt julkaistu myös pdf-versiona verkossa ja löytyy osoitteesta:

http://opiskelijatutkimusverkosto.com/portfolio/julkaisut/ 

*** 

Lisätietoa vuosikirjasta antaa suunnittelija Simo Pihlajaniemi (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

***

Kukin Kykynsä Mukaan -raportti julkaistu!

 

Kukin kykynsä mukaan

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukin kykynsä mukaan - Eksploratiivinen katsaus osaopiskelukykyyn Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa -raportti on julkaistu tänään 4.12.

Tutkimuksen on toteuttanut Juhani Saari (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Tutustu julkaisuun ja lataa julkaisu täältä.