Test

Kuukausiposti 8/2015

SISÄLTÖ:
 

1. Hankekuulumisia

Opiskelijan kaupunki

Amisbarometri

YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti

2. Julkaisuja

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys

Erityisiä uratarinoita

 _______________________________________________

 

1. Hankekuulumisia

 

Opiskelijan kaupunki

Opiskelijan kaupunki -hanke on esillä 10.9. #Helsinki 2050 -metromatka -tapahtumassa, jossa pohditaan sitä, millaista on helsinkiläisen arki vuonna 2050! Matkalla keskustellaan myös Opiskelijan kaupunki -hanketta toteuttaneen Maria Rytkösen johdolla siitä, miten opiskelijat Helsinkiä muotoilisivat. Tilaisuus alkaa klo 15 Helsingin yliopiston metroasemalta, Yliopistonkadun ja Kaisaniemen välisestä tunnelista (opintoputki). Tapahtumasta löytyy lisätietoa osoitteessa
http://thinkwall.helsinki.fi/globalhelsinki/number-helsinki2050-metromatka 

Parhaillaan käynnissä olevassa Opiskelijan kaupunki -hankkeessa tuotetaan tietoa korkeakouluopiskelijoiden asumisesta, liikkumisesta ja elämisestä pääkaupunkiseudulla sekä kerätään opiskelijoiden ideoita, toiveita ja kokemuksia kaupunkien kehittämiseksi. Hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Svenska Handelshögskolans Studentkår, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS, Helsingin seudun liikenne HSL, Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon kaupungin tekninen ja ympäristötoimi, Helsingin yliopiston opetuksentoimiala, Aalto-yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia. Tutkimustyön toteuttaa Otus. 

Hankkeessa aloitetaan syyskuussa toisen vaiheen aineistonkeruu, jonka aikana uutta kyselyä aletaan jakaa pääkaupunkiseudun opiskelijoille. Opiskelijan kaupunki -hankkeesta on myös pian saatavilla joitakin mielenkiintoisia nostoja pian valmistuvilla World Student Capital -verkoston nettisivuilla. Kannattaa seurata tilannetta!

 

Lisätietoja:

Juhani Saari ja Tiia Villa
opiskelijankaupunki[at]otus.fi

 

Amisbarometri

Amisbarometrin kyselyaineisto avataan avoimeen käyttöön 25.9.! Sen jälkeen kuka vain voi tehdä aineistolle yksinkertaisia analyyseja online-analyysityökalun avulla Amisbarometrin verkkosivuilla (http://www.amisbarometri.fi/). Samaisena päivänä on luvassa myös hankkeen keskeisimpiä tuloksia koostettuna.

Amisbarometri on valtakunnallinen ammattiin opiskelevien opintoihin hakeutumista, opiskelua, arkea ja hyvinvointia, sosiaalisia suhteita ja verkostoja sekä työtä, tulevaisuutta ja kansainvälisyyttä kartoittanut kyselytutkimus. Siihen on vastannut runsaat 20 000 ammattiin opiskelevaa ympäri Suomea. Hanketta toteuttaa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

http://www.amisbarometri.fi

https://www.facebook.com/amisbarometri

https://twitter.com/Amisbarometri

#amisbarometri

 

Lisätietoja:

Laura Kyntölä, sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAKKI ry (laura.kyntola[at]sakkinet.fi; 050 412 8949)
Elina Lavikainen, kehittämispäällikkö, Otus (elina.lavikainen(a)otus.fi; 050 365 8944)

Tutkimuksen tekninen toteutus:

Janne Mikkonen, apulaistutkija, Otus (janne.mikkonen[at]otus.fi)
Tuukka Salminen, tutkimusavustaja, Otus (tuukka.salminen[at]otus.fi)

 

YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti

Otuksen Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen kanssa yhteistyössä toteuttama YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti -hanke oli esillä viimeisimmässä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen Ura-lehdessä ja sitä esitellään myös yhteiskunnallisen alan opiskelijoiden SYY-päivillä 17.10.!

Hankkeessa toiminut apulaistutkija Maria Rytkönen toteaa hankkeen tiimoilta viimeisimmässä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen Ura-lehdessä alan samanaikaiseksi siunaukseksi ja kiroukseksi sen, ettei siitä valmistu suoraan mihinkään ammattiin:

“Yhteiskunta-alan opintojen vahvuus on sen monialaisuus ja vahva teoreettinen perusta. Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa tutkimus ja tiede ovat merkityksellisiä arvoja, ja yhteiskuntatieteilijät ovat tässä yhtälössä tärkeässä asemassa. Alan siunaus ja kirous on se, ettemme suoraan valmistu mihinkään ammattiin. Varsinkin opintojen alkuvaiheessa on vaikea hahmottaa, mitkä ainevalinnat tukevat toisiaan tulevaisuudessa - sitten kun on aika siirtyä työelämään. Tutkimuksessa opiskelijat olivat eniten tyytymättömiä koulutukseen juuri valmistumisen kynnyksellä, mikä tukee käsitystä vaikeudesta hahmottaa omaa paikkaa työelämässä.”

Rytkönen esittelee hanketta myös SYY-päivillä, joiden lauantain (17.10.) seminaariosuuden teemana on tänä vuonna yhteiskuntatieteilijöiden identiteetti. Tapahtumasta löytyy lisätietoja osoitteessa:
https://fi-fi.facebook.com/events/758027960974075/   

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen Juhani Saaren ja Maria Rytkösen toteuttama koko YKA-tutkimusraportti on luettavissa osoitteessa

 

 

 

2. Julkaisuja

 

Opiskelijasta yrittäjäksi. Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014-2015.

 

Otuksen tutkijan Leo Aarnion sekä Suomen Yrittäjien kesken yhteistyössä toteutetussa hankkeessa kartoitettiin tuoreen opiskelijabarometriaineiston perusteella opiskelijayrittäjyyden nykytilaa. Julkaisussa kuvataan, kuinka yleistä yrittäjyys on korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa sekä millaista se on luonteeltaan. Varsinaisen yrittäjänä toimimisen lisäksi tyypitellään yrittäjyysaikomuksia sekä yrittäjämäistä asennetta ja selvitetään näiden yleisyyttä opiskelijayhteisössä. Lisäksi tarkastellaan yrittäjyysyhteisöihin osallistumista ja selvitetään erilaisia opiskeluaikaisen yrittäjyyden profiileita muutaman yrittäjyyden kanssa yhteisvaihtelevan ja täten kiinnostavan taustamuuttujan suhteen.

Tutkimus oli esillä heinäkuussa SuomiAreenalla Porissa Suomen Yrittäjien järjestämissä tapahtumissa ja sai laajaa medianäkyvyyttä suomalaisessa lehdistössä sekä tv:ssä. Julkaisu on luettavissa osoitteessa:
http://www.yrittajat.fi/File/ba5a8f35-8efc-4f2b-901e-d3f7a0b921d0/SY_opiskelijasta_yrittajaksi_2015.pdf

 

Lisätietoja:
Leo Aarnio (leo.aarnio[at]otus.fi), 050 367 7259
Erityisiä uratarinoita. Kertomuksia opinnoista ja työelämästä henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.

 

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeen tarinajulkaisu julkaistaan huomenna 1.9.! Otuksen suunnittelija Tiia Villa on kirjoittanut hankkeen tutkimushaastatteluiden pohjalta 13 ADHD- tai Aspergerin oireyhtymän omaavan henkilön omaelämäkerrallista koulutusja urapolkutarinaa, joissa tuodaan esiin tarinoissa esiintyvien henkilöiden näkökulmia opintoihinsa ja työskentelyynsä. Tarinoissa käsitellään muun muassa opintoihin liittyviä vaikeuksia, motivaatiota ja opintojen suunnittelua, vuorovaikutussuhteita sekä diagnoosin ja saadun tuen merkitystä koulutusja urapolun sujumisen jatulevaisuuden kannalta. Julkaisun on tarkoitus toimia vertaistuen hengessä muille ADHD- tai Aspergerin oireyhtymän omaaville henkilöille sekä tukena heitä kohtaavien asiantuntijoiden työssä.

Julkaisu on luettavissa 1.9. lähtien hankkeen nettisivuilla osoitteessa
https://erityiseturatarinat.wordpress.com/
Julkaisun painettua versiota voi kysellä suoraan Otukselta.

 

Lisätietoja:
Tiia Villa (tiia.villa[at]otus.fi), 050 439 2611