Test

Kuukausiposti 6/2015

1. Hankekuulumisia

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys -hanke esillä SuomiAreenalla

Opiskelijan kaupunki

 

2. Julkaisuja

Opiskelijabarometrin pitkittäistutkimuksen menetelmäpaperi on julkaistu

YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti

 

3. Kirjoittajakutsu

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016 – Avoin tiede ja avoin koulutus?

 

 

 

1. Hankekuulumisia

 

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys -hanke esillä SuomiAreenalla

Suomen Yrittäjien kanssa yhteistyössä toteutetussa Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys ‑hankkeessa on kartoitettu tuoreen opiskelijabarometriaineiston perusteella opiskelijayrittäjyyden nykytilaa. Hankkeessa tuotetussa raportissa kuvataan, kuinka yleistä yrittäjyys on korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa sekä millaista se on luonteeltaan. Varsinaisen yrittäjänä toimimisen lisäksi tyypitellään yrittäjyysaikomuksia sekä yrittäjämäistä asennetta ja selvitetään näiden yleisyyttä opiskelijayhteisössä. Lisäksi tarkastellaan yrittäjyysyhteisöihin osallistumista ja selvitetään erilaisia opiskeluaikaisen yrittäjyyden profiileita muutaman yrittäjyyden kanssa yhteisvaihtelevan ja täten kiinnostavan taustamuuttujan suhteen.

Tutkimus on vahvasti esillä heinäkuussa SuomiAreenalla Porissa Suomen Yrittäjien järjestämissä tapahtumissa. Tutkimuksen toteuttanut Otuksen tutkija Leo Aarnio esittelee tuloksia keskiviikkona 15.7. klo 13 SuomiAreenan Torilavalla. Aarnio on myös mukana otsikolla Nuorisoyrittäjyyden nousukausi? käytävässä paneelikeskustelussa torstaina 16.7. klo 14.

 

Lisätietoja

Leo Aarnio
leo.aarnio[at]otus.fi
050 367 7259

 

 

Opiskelijan kaupunki

Opiskelijan kaupunki -hankkeessa suunnitellaan parhaillaan kaikille opiskelijoille avointa karttakyselyä. Kysely julkaistaan Helsinki Think -festivaaleilla, ja se tulee olemaan auki kolmen viikon ajan. Kyselyllä halutaan syventää jo aiemmin keväällä tehtyä kyselyä opiskelijoiden asumisesta, liikkumisesta ja kaupunkiviihtyvyydestä pääkaupunkiseudulla. Kevään kyselyyn osallistui noin 800 vastaajaa, ja tutkimusraporttia työstetään parhaillaan. Hankkeen tutkimustulokset julkaistaan 3.12.2015 Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa World Student Capital -verkoston ja Otuksen Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen julkistustilaisuudessa, osana kaupunkivaikuttamisen seminaaria. Tilaisuuden tarkoituksena on osallistaa virkamiehiä, kaupunkivaikuttajia ja päättäjiä paremman pääkaupunkiseudun luomiseen.

 

Lisätietoja

Maria Rytkönen
maria.rytkonen[at]otus.fi
050 367 6159

 

 

 

2. Julkaisuja

 

Opiskelijabarometrin pitkittäistutkimuksen menetelmäpaperi on julkaistu

Korkeakouluopiskelijoiden seurantatutkimus. Kahden ensimmäisen vuoden aineiston tiedonkeruun toteutus on julkaistu Otus – työpapereita -sarjassa. Työpaperissa esiteltävä kyselyaineisto koostuu Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön vuonna 2013 käynnistetyn korkeakouluopiskelijoiden seurantatutkimuksen kahdesta ensimmäisestä aallosta. Kyselyssä seurataan syksyllä 2012 aloittaneiden uusien korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemistä vuosittain samoille opiskelijoille toistettavalla kyselyllä, mikä mahdollistaa erityisesti ajallisten muutosten sekä syy–seuraus-suhteiden analysoinnin. Kyselyn avulla seurataan korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemistä, arvojen ja asenteiden kehittymistä, muutoksia toimeentulossa ja asumisessa sekä työllistymistä, vapaa-aikaa ja sosiaalista hyvinvointia.

Kolmivuotinen seuranta on nyt päättynyt, ja kerätty aineisto saatetaan kesän aikana analysoitavaan kuntoon. Aineisto käsittää 1 542 sellaista vastaajaa, jotka osallistuivat tutkimukseen kaikkina kolmena vuotena. Aineisto tulee olemaan saatavilla tutkimuskäyttöön elokuussa.

 

Työpaperi on luettavissa osoitteessa
https://drive.google.com/a/otus.fi/file/d/0Bz1V9P-a-cT2bkpRRUdfejFGWDA/edit.

Otuksen kaikkiin julkaisuihin pääsee tutustumaan säätiön verkkosivuilta osoitteesta
http://otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut.

 

Lisätietoja

Leo Aarnio
leo.aarnio[at]otus.fi
050 367 7259

 

 

YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti

 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on julkaissut Otuksen kanssa yhteistyössä toteuttamansa tutkimusraportin YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti. Raportti on luettavissa osoitteessa
http://issuu.com/yhteiskuntaala/docs/yka_-yhteis____kyky_ja_ammatti-iden/1.

Aiheesta on myös luvassa lisää elokuun Ura-lehdessä.

 

 

 

3. Kirjoittajakutsu

 

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016 – Avoin tiede ja avoin koulutus?

Otuksen koordinoima Opiskelijatutkimusverkosto julkaisee järjestyksessään toisen Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan toukokuussa 2016.

Vuosikirja ja Opiskelijatutkimusverkoston järjestämä Opiskelijatutkimuksen päivä muodostavat kokonaisuuden, jolla on yhteinen, vaihtuva teema. Vuoden 2016 Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan teema on Avoin tiede ja avoin koulutus? Opiskelijatutkimuksen päivä pidettiin tänä vuonna osana Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päiviä, joita Opiskelijatutkimusverkosto oli järjestämässä yhdessä Edistyksellisen tiedeliiton, Helsingin yliopiston HEGOM-tutkimusryhmän, Korkeakoulututkimuksen seuran, Suomen tieteen ja teknologian seuran sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa.

Opiskelijatutkimuksen vuosikirjassa julkaistaan sekä tieteellisiä vertaisarvioinnin läpikäyviä artikkeleja että osittain yleistajuistettuja artikkeleja. Vuosikirjaan voi ehdottaa tieteen tai koulutuksen avoimuuden teemaan opiskelijatutkimuksen näkökulmasta sopivaa artikkelia lähettämällä abstraktin vuosikirjan toimitussihteerille. Ehdotukset tieteellisiksi artikkeleiksi tulee lähettää viimeistään 31.8.2015 ja ehdotukset yleistajuistetuiksi artikkeleiksi viimeistään 13.9.2015.

Tieteellisten artikkelien lisäksi Opiskelijatutkimuksen vuosikirjaan toivotaan tutkimuksen hyödyntämisen käytäntöjä esitteleviä, kirjan teemaan sopivia artikkeleja muun muassa tutkimustietoa hyödyntäviltä kehityshankkeilta ja työryhmiltä. Esimerkiksi kehityshankkeen tai toimintamallin esittelyn lisäksi näiltä osittain yleistajuistetuilta artikkeleilta edellytetään kuvausta siitä, miten tutkimustietoa on kyseisessä hankkeessa tai käytännön toiminnassa hyödynnetty.

Toimituskunta valitsee vuosikirjaan hyväksyttävät artikkelit tiivistelmien perusteella. Vuosikirjan toimittamisesta vastaa toimituskunta, johon kuuluvat Nina Haltia, Johanna Moisio, Mette Ranta, Anita Saaranen-Kauppinen ja Ilkka Väänänen sekä toimitussihteeri Simo Pihlajaniemi.

 

Kirjoittajakutsu kokonaisuudessaan ja ohjeet artikkelin tarjoamiseen löytyvät Opiskelijatutkimusverkoston sivuilta osoitteesta
http://opiskelijatutkimusverkosto.com/kirjoittajakutsu-vuoden-2016-vuosikirjaan/.

Edelliseen, vuoden 2014 Opiskelijatutkimuksen vuosikirjaan voit tutustua osoitteessa
http://opiskelijatutkimusverkosto.com/julkaistut-vuosikirjat/.

 

Lisätietoja

Simo Pihlajaniemi
simo.pihlajaniemi[at]otus.fi
050 368 1795

 

 

Otuksen kuukausiposti ilmestyy seuraavan kerran elokuussa.