Test

Kuukausiposti 4/2015

1. Hankekuulumisia

  • Opiskelijabarometri
  • KOVA – Koulutukseen valikoituminen
  • Opiskelijakaupunki

2. Muita kuulumisia

  • Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät: Avoin tiede ja avoin koulutus?

 

 

1. Hankekuulumisia

 

Opiskelijabarometri

 

Opiskelijabarometri 2012 -aineisto on nyt saatavilla

Opiskelijabarometri 2012 -aineisto on nyt saatavilla tutkimuskäyttöön Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kautta. Aineisto on tilastollisesti edustava otos syksyllä 2012 läsnäolleista korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoista. Kyselyyn vastasi vuodenvaihteessa 2012–2013 yhteensä 1 580 yliopisto-opiskelijaa ja 657 ammattikorkeakouluopiskelijaa, ja aineisto käsittelee laajasti opiskelua sekä opiskelijan arkea, arvoja, asenteita ja työssäkäyntiä.

Linkki aineiston kuvailusivulle:
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2947

 

Korkeakouluopiskelijoiden pitkittäistutkimuksen kolmas kierros on lähtenyt hyvin käyntiin

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön kolmivuotinen uusien opiskelijoiden seurantatutkimus on edennyt kolmanteen kierrokseen. Tiedonkeruu on ollut käynnissä kaksi viikkoa, ja kyselyyn on tällä hetkellä vastannut yli 1 200 syksyllä 2012 opintonsa aloittanutta korkeakouluopiskelijaa. Toisen ja kolmannen kierroksen välinen vastausprosentti näyttää muodostuvan hyväksi, sillä yli 61 prosenttia kyselykutsun saaneista on jo vastannut kyselyyn. Tiedonkeruu jatkuu vielä viikolla 19, ja seurantatutkimuksen aineisto valmistuu tutkimuskäyttöön syksyksi 2015.

 

Lisätietoja Opiskelijabarometrin aineistoista

Tutkija Juhani Saari
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 368 1952

 

 

KOVA – Koulutukseen valikoituminen

 

Koulutukseen valikoituminen -hankkeessa toteutetaan kattava assosiatiivinen tilannekatsaus koulutuksen periytyvyyteen Suomessa. Koulutuksen periytyvyyden toimintamekanismeja pyritään lisäksi valottamaan toisiaan täydentävillä rakenneyhtälömallilla sekä kattavalla haastatteluaineistolla. Pääasiallisena koulutuksen tulosmuuttujana kaikissa tarkasteluissa toimii opiskelijan koulutusvalinta sekä vastaavasti sosioekonomista taustaa välittävänä ja tulosmuuttujan arvoja selittävänä tekijänä kulttuuripääoma.

KOVA-hanketta toteuttavat Leo Aarnio, Juhani Saari ja Maria Rytkönen esittelivät loppusuoralla olevaa tutkimusta 27.–28.4. Tieteiden talolla teemalla Avoin tiede ja avoin koulutus? järjestetyillä Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivillä. Esityksen diat on luettavissa seminaarin järjestämisessä mukana olleen Opiskelijatutkimusverkoston sivuilla.
http://opiskelijatutkimusverkosto.com/esitykset-2/

Hankkeen tutkimusraportti tullaan julkaisemaan sekä sähköisenä että painettuna versiona kesäkuun alussa. Raporttia voi tilata ennakkoon viikosta 20 lähtien Otuksen verkkokaupasta.
http://otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa

 

Lisätietoja

Tutkija Juhani Saari
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 368 1952

Apulaistutkija Maria Rytkönen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 367 6159

Tutkija Leo Aarnio
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 367 7259

 

 

Opiskelijakaupunki

 

Kuluvana keväänä käynnistyneessä Opiskelijakaupunki-hankkeessa kerätään ja tuotetaan metropolialueen kehittämistä koskevaa tutkimustietoa. Hankkeessa kehittäjinä toimivat metropolialueen korkeakoulujen opiskelijat, ja sen tuloksena syntyy kuva pääkaupunkiseudun kaupungeista korkeakouluopiskelijoiden silmin. Opiskelijakaupungissa tuotetaan tietoa korkeakouluopiskelijoiden asumisesta, liikkumisesta ja elämisestä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi kerätään opiskelijoiden ideoita, toiveita ja kokemuksia kaupunkien kehittämiseksi. Hanke toimii työkaluna opiskelijalähtöisten palveluiden kehittämiselle pääkaupunkiseudulla, ja sen avulla on mahdollista tuoda esiin runsaasti ideoita sekä muutostarpeita metropolialueen opiskelijoiden asumisen, liikkumisen ja elämisen parantamiseksi.

Hankkeen tutkimustyö on alkanut kevään 2015 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan vuoden 2014 lopulla kerätty Opiskelijabarometri-aineisto asumisen, liikkumisen ja liikenteen sekä muuttoliikkeen näkökulmasta. Lisäksi keväällä 2015 toteutetaan erillinen tiedonkeruu kohdennetuista teemoista. Erilliskyselyn kysymyksillä pyritään keräämään entistäkin tarkempaa tietoa pääkaupunkiseudun kehittämisen tueksi. Tiedot kerätään karttasovelluksen avulla niin, että kommentit kohdentuvat suoraan kartalle. Koottu kartta avataan syksyllä 2015 kaikkien opiskelijoiden vastattavaksi ja kommentoitavaksi. Tulokset tulevat olemaan nähtävillä loppusyksystä. Hanke huipentuu loppuvuodesta järjestettävään seminaariin, joka suunnataan metropolialueen päättäjille, vaikuttajille, kehittäjille ja medialle.

Hankkeeseen on kutsuttu mukaan julkisia palveluntuottajia, korkeakouluja ja kuntia. Hanketta ovat olleet käynnistämässä yhteistyössä Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HELGA, Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Mukaan ovat ylioppilas- ja opiskelijakuntien lisäksi lähteneet jo Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS, Helsingin seudun liikenne HSL, Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon kaupungin tekninen ja ympäristötoimi, Helsingin yliopiston opetuksen toimiala, Aalto-yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia. Tutkimustyön toteuttaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

 

Lisätietoja

Apulaistutkija Maria Rytkönen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 367 6159

Tutkija Juhani Saari
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 368 1952

 

 

2. Muita kuulumisia

 

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät: Avoin tiede ja avoin koulutus?

 

Otus oli Opiskelijatutkimusverkoston koordinoijana mukana järjestämässä Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päiviä, jotka pidettiin 27.–28.4. Tieteiden talolla teemalla Avoin tiede ja avoin koulutus? Seminaari kokosi yhteen monipuolisen joukon keskustelemaan tieteen ja koulutuksen avoimuudesta. Päivät avasi Helsingin yliopiston vararehtori Keijo Hämäläinen, ja kaksipäiväisen seminaarin keynote-puheenvuorot pitivät johtaja Jaakko Kurhila Helsingin yliopiston Avoimesta yliopistosta, rehtori Tarja Lang Espoon työväenopistosta sekä johtaja Riitta Maijala opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osatolta. Puheenvuorojen diat ovat katseltavissa Opiskelijatutkimusverkoston sivuilla.

http://opiskelijatutkimusverkosto.com/esitykset-2/

Seminaarin toisena päivänä kuultiin esityksiä kahdessa työryhmässä, joiden teemat olivat Avoin tiede sekä Avoin koulutus. Työryhmäesitysten tiivistelmät/diat löytyvät tapahtuman sivuilta.

http://blogs.helsinki.fi/hegompage/kip2015-2/

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien järjestämisestä vastasivat Edistyksellinen tiedeliitto, Helsingin yliopiston HEGOM-tutkimusryhmä, Korkeakoulututkimuksen seura Cherif, Opiskelijatutkimusverkosto, Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seura sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL.