Test

Kuukausiposti 2/2015

 

1. Hankekuulumisia

  • Amisbarometri

  • Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys

  • Korkeakouluopiskelijoiden pitkittäisbarometri

 

2. Tulevia julkaisuja

  • Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa

 

3. Tapahtumia ja muita kuulumisia

  • Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 2015 - Avoin tiede ja avoin koulutus? 27.-28.4.

  • Henkilöstömuutoksia

 

1. Hankekuulumisia

 

Amisbarometri

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton SAKKIn ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteishankkeen Amisbarometrin valtakunnallinen tiedonkeruu on edelleen käynnissä ja vastausaikaa verkkokyselyyn on vielä viikon 11 loppuun saakka. Tällä hetkellä vastauksia kyselyyn on saatu jo reilut 10 500, ja tavoitteena on saada vastauksia kyselyn sulkeutumiseen mennessä vielä reilusti lisää.

Amisbarometri tarjoaa mahdollisuuden ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien erilaisten lähtökohtien huomioon ottamiseen ja moninaisten elämäntilanteiden tarkasteluun. Hankkeessa tuotetaan tutkimuskäyttöön vapaasti hyödynnettävää aineistoa, joka mahdollistaa ammatillisen koulutuskentän kehityksen pitkäjänteisen tarkastelun.

Lisätietoja hankkeesta:
Laura Kyntölä, SAKKI ry (laura.kyntola[at]sakkinet.fi)
Elina Lavikainen, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus (elina.lavikainen[at]otus.fi)

Tekninen toteutus:
Janne Mikkonen, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus (janne.mikkonen[at]otus.fi)
Tuukka Salminen, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus (tuukka.salminen[at]otus.fi)

 

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys

HiRes.jpg

 

 

Otuksella käynnistyy uusi tutkimus korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyydestä, jota toteutetaan kevään 2015 aikana yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa.

Tutkimuksessa kartoitetaan tuoreen Opiskellijabarometriaineiston perusteellaopiskelijayrittäjyyden nykytilaa: Kuinka yleistä yrittäjyys on korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa sekä millaista se on luonteeltaan? Varsinaisen yrittäjänä toimimisen lisäksi tyypitellään yrittäjyysaikomuksia sekä yrittäjämäistä asennetta ja selvitetään näiden yleisyyttä opiskelijayhteisössä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan yrittäjyysyhteisöihin osallistumista ja selvitetään erilaisia opiskeluaikaisen yrittäjyyden profiileita muutaman yrittäjyyden kanssa yhteisvaihtelevan ja täten kiinnostavan taustamuuttujan suhteen.

Tutkimuksen on määrä valmistua toukokuun lopussa 2015. Tutkimuksen tuloksia tullaan esittelemään heinäkuussa Suomi Areenan tapahtumassa.

Lisätietoja hankkeesta:
Leo Aarnio (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

 

Korkeakouluopiskelijoiden pitkittäisbarometri

Pitkittäisbarometri tarjoaa korkeatasoisen aineiston paitsi opiskelijatutkimukseen liittyvien tieteellisten hypoteesien testaamiseen ja formulointiin, myös käytännöllisten kehitystoimenpiteiden vaikuttavuuden analyysiin. Nämä kaksi rinnakkaistavoitetta yhdistyvät tänäkin keväänä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen ja Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun välisessä yhteistyössä.

Kevään kyselykierrokselle sisällytetään opettajakorkeakoulun kolmannen vuoden opiskelijolle räätälöimiä teemoja sekä syvennetään ensimmäisen ja toisen vuoden kyselymoduuleja siten, että kaikista oleellisista opiskeluun liittyvistä muutoksista saadaan riittävää tietoa - myös kolmannen opiskeluvuoden opiskelijoita koskien.

Lisätietoja hankkeesta:
Juhani Saari (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

 

2. Tulevia julkaisuja

 

Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa

Tutkimusraportti yliopistohallinnon opiskelijaedustajien kokemuksista hallinnossa vaikuttamisesta julkaistaan perjantaina 6.3.

Vuonna 2010 voimaan tullut uusi yliopistolaki toi mukanaan monia uudistuksia yliopistohallinnon työskentelyyn, joita tässä tutkimuksessa on tarkasteltu hallinnon opiskelijaedustajien näkökulmasta. Tutkimuksen perustana toimii hanketta varten kerätty kysely- ja haastatteluaneisto. Tutkimus kartoittaa lakiuudistuksen vaikutusten lisäksi opiskelijaedustajuuteen liittyviä erityispiirteitä sekä opiskelijaedustajien kokemuksia omista vaikutusmahdollisuuksistaan yliopistohallinnossa.

Painettua julkaisua voi tilata Otuksen verkkokaupasta (http://www.otus.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa), jonka lisäksi raportti tulee verkkoon pdf-versiona (http://www.otus.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut).

Lisätietoja hankkeesta:
Tiia Villa (tiia.villa[at]otus.fi)
Tuukka Salminen (tuukka.salminen[at]otus.fi).

 

3. Tapahtumia ja muita kuulumisia

 

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 2015 - Avoin tiede ja avoin koulutus? 27.-28.4.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät lähestyvät! Seminaari järjestetään tänä vuonna neljännen kerran, tällä kertaa Otuksen koordinoiman Opiskelijatutkimusverkoston, HEGOM-tutkimusryhmän (Helsingin yliopisto), Edistyksellinen tiedeliitto ry:n, Korkeakoulututkimuksen seura ry:n., Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seuran sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) yhteistyönä. Tapahtuma pidetään 27.-28.4 Tieteiden talolla Helsingissä.

Aikaisempina vuosina päivät ovat keränneet yhteen noin 100 tutkijaa, hallinnon ammattilaista, opiskelijaa sekä korkeakoulu- ja innovaatiokentän asiantuntijaa mielenkiintoisten teemojen ympärille. Tänä vuonna teemana seminaarissa on Avoin tiede ja avoin koulutus? Suomessa avoin tiede on kasvava vahvuustekijä, ja sen merkitys tieteen ja tutkimuksen kehittämiselle on ilmeinen. Avoimuus ei kuitenkaan ole toteutunut korkeakoulujen muissa tehtävissä samalla tavalla. Millaisia ovat avoimen tieteen mahdollisuudet tutkimuksessa, ja miten ne heijastuvat koulutustehtäviin? Miten avoin tutkimus ja opetus voivat edistää sosiaalista saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta? Miksi perinteinen opetus yhä dominoi, eikä opetusta ja palveluja ole siirtynyt odotetussa laajuudessa verkkoon? Onko toisen asteen, vapaan sivistystyön ja korkea-asteen toimintatavoissa tältä osin eroja? Ovatko koulutuspolitiikan ratkaisut mahdollistaneet avoimuuteen perustuvat toimintatavat? Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ja Opiskelijatutkimuksen päivän yhteisseminaarissa ”Avoin tiede ja avoin koulutus?” tarkastellaan avoimen tieteen ja avoimen koulutuksen mahdollisuuksia tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän alueilla.

Toivotamme Teidät tervetulleiksi tapahtumaan sekä kutsumme Teidät lähettämään ehdotuksia tapahtuman työryhmien aiheiksi! Ehdotuksia (300-500 sanaa) esitelmiksi työryhmiin voi jättää 15.3.2015 mennessä e-lomakkeella osoitteessa:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/58339/lomake.html.

Työryhmiin hyväksyttyjä esityksiä valitaan referee-menettelyn kautta julkaistavaksi vuoden 2016 alussa ilmestyvässä Tiedepolitiikka-lehden erikoisnumerossa sekä Opiskelijatutkimuksen vuosikirjassa 2015. Esitysten pohjalta muokatut paperit toimitetaan suoraan julkaisujen toimitukseen. Tarkemmat ohjeet julkaisujen abstrakteiksi sekä työryhmien teemat ilmoitetaan myöhemmin päivien www-sivuilla osoitteessa:
http://blogs.helsinki.fi/hegompage/kip2015/.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ohjelma päivitetään verkkoon kevään aikana. Osallistuminen on maksutonta lukuun ottamatta omakustanteista iltatilaisuutta. Päiville ilmoittaudutaan oheisella e-lomakkeella (abstrakti vapaaehtoinen):
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/58339/lomake.html.

Lisätietoja tapahtumasta:
Elina Lavikainen
elina.lavikainen[at]otus.fi
p. 050 365 8944

 

Henkilöstömuutoksia

 

Otuksella kehittämiskoordinaattorina toiminut Suvi Pulkkinen lopettaa säätiön palveluksessa ja siirtyy koulutuspoliittiseksi sihteeriksi Opetusalan ammattijärjestö OAJ:hin 2.3. alkaen.

Suvin tehtäviä Amisbarometri-hankkeessa sekä tutkijakonsultaatio-palvelussa tulee jatkamaan Elina Lavikainen (elina.lavikainen[at]otus.fi). Opiskelijakaupunki -hankkeessa ja opiskelijajärjestöyhteistyössä yhteyshenkilöinä toimii jatkossa Maria Rytkönen (maria.rytkonen[at]otus.fi).