Test

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016 - Avoin tiede ja avoin koulutus? julkaistu!

Tiedote. Julkaistu: 12.09.2016 klo 15:35
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

 

Mistä avoimessa tieteessä ja avoimessa koulutuksessa oikeastaan on kyse? Tänään ilmestynyt Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016 sisältää ajankohtaista tietoa aiheesta monipuolisina jamielenkiintoisina artikkeleina yksissä kansissa!

Julkaisu on vapaasti ladattavissa ja katseltavissa osoitteessa:
https://drive.google.com/file/d/0B9L1fvjudy3GYTFZbVZTenBSdk0/view?usp=sharing

Opiskelijatutkimusverkoston toimittama järjestyksessään toinen Opiskelijatutkimuksen vuosikirja sisältää neljä vertaisarvioitua ja viisi yleistajuistettua artikkelia avoimeen tieteeseen jakoulutukseen liittyen.

Vertaisarvioidut artikkelit:

Koulutuksen ja digitalisaation reunamilla? – Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan (VALMA) koulutuksen opiskelijoiden tulevaisuuden taidot (Meri-Tuulia Kaarakainen & Marjut Muhonen)

Jaettua tietoa ja asiantuntijuutta etsimässä – Analyysi tieteidenvälisen opinnäyteryhmän yhteisöllisen oppimisen prosessista (Merja Laitinen & Tuija Turunen)

Y-sukupolven opiskelijoiden kriittiset koulutuskäsitykset ja sukupolviajattelu korkeakoulutuksen kehittämisessä (Jyri Lindén, Johanna Annala & Marita Mäkinen)

Dialogitentti edistää yhteisöllistä oppimista ja jaetun asiantuntijuuden kehittymistä (Eeva-Riitta Ylinen, Marja-Anneli Hynynen, Irma Mikkonen & Riitta Turjamaa)

Yleistajuiset artikkelit:

Korkeakoulujen avoimet innovaatioallianssit ja -yhteisöt (Juha Kettunen)

Kaikille avoin koulutus? – Oppimisvaikeuksiin ja mielenterveysongelmiin liittyvät opiskeluvaikeudet ja tuen tarpeet nuorilla ja aikuisilla (Johanna Korkeamäki & Helena Haikonen)

Opinnäytetöiden julkisuus (Kari K. Lilja)

Eurostudent V -tutkimus kertoo opiskelusta Euroopassa ja korkeakoulutuksen saavutettavuudesta (Johanna Moisio)

Avoimuuden lisääminen ammattikorkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä (Seliina Päällysaho, Anne Kärki, Eero Pekkarinen & Riitta Rissanen)

 

 

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016 Avoin tiede ja avoin koulutus? (toim. Simo Pihlajaniemi, Nina Haltia, Mette Ranta, Anita Saaranen-Kauppinen & Ilkka Väänänen) on julkaistu avoimena sähköisenä versiona. Kirjan teema on yhteinen vuoden 2015 Korkeakoulu- jainnovaatiotutkimuksen päivien kanssa, joiden järjestämiseen Opiskelijatutkimusverkosto osallistui yhdessä Helsingin yliopiston HEGOM-tutkimusryhmän, Edistyksellisen tiedeliiton, Korkeakoulututkimuksen seuran, Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seuran sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa. Osa kirjan artikkeleista pohjautuu seminaarissa pidettyihin esityksiin.

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja -julkaisusarja kokoaa yhteen alan tutkimusta sekä edistää tutkimusalan näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Se tarjoaa julkaisufoorumin niin alan tutkijoille kuin tutkimustiedon hyödyntäjillekin. Opiskelijatutkimuksen vuosikirjassa julkaistaan sekä tieteellisiä vertaisarvioituja artikkeleita että yleistajuistettuja artikkeleita. Edelliseen, vuoden 2014 Opiskelijatutkimuksen vuosikirjaan voit tutustua Opiskelijatutkimusverkoston sivuilla:

https://opiskelijatutkimusverkosto.com/julkaistut-vuosikirjat/