Test

Opintotukikuukaudet ovat loppuneet jossain vaiheessa opintoja yliopisto-opiskelijoista 14 prosentilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 7 prosentilla. Silti luottamus työllistymiseen opiskellulle alalle on laajaa.

Tiedote. Julkaistu: 01.04.2016 klo 12:46
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Noin joka kymmenes korkeakouluopiskelijoista on huolissaan opintotukikuukausien riittävyydestä opintojensa rahoittamiseksi samalla kun yliopisto-opiskelijoista 14 prosentilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 7 prosentilla opintotukikuukaudet ovat loppuneet jo jossain vaiheessa opintoja. Tiedot selviää Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen tänään (1.4.) julkaisemasta Opiskelijabarometrista. Opiskelijabarometriin vastanneista 5 969 korkeakouluopiskelijasta 24 prosenttia arvelee ottavansa opintolainaa seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Yliopisto-opiskelijoista 31 prosenttia ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 24 prosenttia arvelee saavansa vanhemmiltaan avustusta toimeentuloon.

Lisäksi noin puolet korkeakouluopiskelijoista käy töissä päätoimisesti tai osa-aikaisesti.Työssäkäyvistä korkeakouluopiskelijoista yli puolet kokee olevansa koulutustasoaan vähintään melko hyvin vastaavassa työssä. Noin puolet koki myös voivansa soveltaa työnsä sisältöjä opinnoissaan tai opintoja työssään. 

Lähes 80 prosenttia korkeakouluopiskelijoista pitääkin vähintään melko todennäköisenä myöhempää työllistymistä opiskelemalleen alalle. Pysyvän työpaikan löytymiseen uskoo vähintään jossain määrin noin 60 prosenttia korkeakouluopiskelijoista. Sen sijaan hieman yli kymmenes opiskelijoista näkee pitkät työttömyysjaksot todennäköisinä omalla kohdallaan jossain vaiheessa työuraansa. Viidennes uskoo ryhtyvänsä jossain vaiheessa yrittäjäksi. 

Tulonmuodostuksen ja työorientaation rinnalla tarkasteltiin muun muassa opiskelijoiden sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia. Barometrissa käytettiin nyt ensi kertaa tähän tarkoitukseen DeJong & Gierveldin yksinäisyysmittaria, joka on suunniteltu erottelemaan sosiaalisen ja emotionaalisen yksinäisyyden kokemuksia. Tuloksista selviää, että vaikka opiskelijoiden yleinen luottamus tulevaisuutta kohtaan on melko laajaa, jopa noin kolmasosa kokee ettei heillä ole paljon ihmisiä, joihin voivat luottaa täysin. Hyljetyksi tulemisen sekä läheisten ihmisten puutteen kokemuksia on noin 15 prosentilla korkeakouluopiskelijoista. Olonsa joskus vähintään jossain määrin tyhjäksi kokee jopa yli 40 prosenttia opiskelijoista. 

***

Tänään julkaistu Opiskelijabarometri 2014 on Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen nyt toista kertaa toteuttama valtakunnallinen, menetelmällisesti korkeatasoinen kyselytutkimus korkeakouluopiskelijoiden elämän eri osa-alueista. Opiskelijabarometrin poikittaistiedonkeruu toteutetaan joka toinen vuosi.

Barometrin tutkimusteemoja olivat tässä tiedonkeruussa opintojen eteneminen ja opiskelukyky, sosiaalinen ja psyykkinen hyvinvointi, terveys, liikkuminen, asuminen, toimeentulo sekä työssäkäynti ja työhön liittyvät tulevaisuuden odotukset.

Kyselyyn vastasi loppuvuodesta 2014 ja alkuvuodesta 2015 kaikkiaan 5 969 korkeakouluopiskelijaa, joista 1 484 oli ammattikorkeakouluopiskelijoita ja 4 485 yliopisto-opiskelijoita.

Opiskelijabarometri on julkaistu sekä sähköisenä ja vapaasti ladattavana versiona osoitteessa (https://drive.google.com/file/d/0B9L1fvjudy3GemJlYnBra3pWYjg/view?usp=sharing) että painettuna julkaisuna. Painettua julkaisua voi tilata Otukselta hintaan 25 euroa / kpl.

***

 

Lisätietoja tutkimukseen liittyen antaa: Juhani Saari, juhani.saari[at]otus.fi, p. 050 368 1952
Lisätietoja julkaisuihin liittyen antaa: Tiia Villa, tiia.villa[at]otus.fi, p. 050 439 2611