Test

Julkaistu: Erityisiä uratarinoita. Kertomuksia opinnoista ja työelämästä henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.

Hyvät autistiset toverini, olkaa sellasia kun ootte ja nauttikaa siitä mitä ootte... Juuri sen takii, kun teil on Asperger ja ADHD tai autismi, niin te ootte tärkeitä tälle maailmalle ja teillä on suuri tulevaisuus... Usko hyvään huomiseen, sillä tekin tuutte pärjäämään."

-Matti, 22 v-

 

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeessa on haastateltu ADHD- tai Aspergerin oireyhtymän omaavia nuoria heidän koulutus- ja urapoluistaan, ja nämä tarinat on nyt koottu vertaistuelliseksi julkaisuksi Erityisiä uratarinoita – Kertomuksia opinnoista ja työelämästä henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.

Julkaisu sisältää hankkeen tutkimushaastatteluiden pohjalta kirjoitetut 13 omaelämäkerrallista koulutus- ja urapolkutarinaa, joissa tuodaan esiin haastateltujen henkilöiden näkökulmia opintoihinsa ja työskentelyynsä. Tarinoissa käsitellään muun muassa opintoihin liittyviä vaikeuksia, motivaatiota ja opintojen suunnittelua, vuorovaikutussuhteita sekä diagnoosin ja saadun tuen merkitystä koulutus- ja urapolun sujumisen ja tulevaisuuden kannalta. Julkaisussa on pyritty ensisijaisesti nostamaan esiin haastateltujen "omaa ääntä" ja monimuotoisia yksilöllisiä kokemuksia. Lisäksi julkaisun lopussa on joitakin tarinoiden pohjalta muodostettuja itsereflektiokysymyksiä, joiden avulla lukijat voivat joko itsenäisesti tai ryhmässä ohjaajan avustuksella pohtia omia koulutus- ja urapolkujaan. Julkaisun on tarkoitus toimia vertaistukena ADHD- tai Aspergerin oireyhtymän omaaville henkilöille sekä tukena heidän kanssaan toimivien asiantuntijoiden työssä.

Julkaisu on ladattavissa ilmaiseksi hankkeen nettisivuilta osoitteessa:
https://erityiseturatarinat.wordpress.com/tarinajulkaisu/. Julkaisu on ilmestynyt myös painettuna kirjana, jota levitetään nuorille ja alan asiantuntijoille. Painettu kirja on myös ilmainen, ja sitä voi kysellä suoraan Otukselta (tiia.villa[at]otus.fi).

Tietoa julkaisusta saa mielellään levittää eteenpäin!

*** 

Erityinen polku tulevaisuuteen on opetus- ja kulttuuriministeriön lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman rahoittama hanke, joka on alkanut syksyllä 2014 ja päättyy lokakuussa 2015. Tarinajulkaisun lisäksi hankkeesta ilmestyy lokakuussa selvitysraportti, jossa käsitellään tutkimuskysymyksiä analyyttisemmin pyrkien avaamaan aihetta laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä edunvalvonnan, opintojen ohjauksen ja koulutussuunnittelun tueksi. Lisätietoja hankkeesta löytyy sen nettisivuilta osoitteesta:
https://erityiseturatarinat.wordpress.com/

Hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä voitte myös olla yhteydessä Elina Lavikaiseen (elina.lavikainen[at]otus.fi, 050 365 8944) ja Tiia Villaan (tiia.villa[at]otus.fi, 050 439 2611).