Test

Tieteellinen neuvosto on kuusihenkinen asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on antaa lausunto säätiön tutkimusstrategiasta sekä säätiössä toteutetun tutkimuksen tieteellisyydestä ja eettisyydestä. Neuvoston jäsenet toimivat neuvonantajina säätiössä toteutettavien tutkimusten suunnittelussa sekä arvioivat säätiön julkaisemia tutkimusraportteja.

Tieteellinen neuvosto on asetettu ensimmäisen kerran 1.1.2014 alkaen.

 

 
Timo Aarrevaara
neuvoston puheenjohtaja
Professori, Helsingin yliopisto
 
Tomi Kiilakoski
 
Tutkija, Nuorisotutkimusseura
 
Elina Kilpi-Jakonen
 
Dosentti, erikoistutkija, Turun yliopisto
 
Sari Lindblom-Ylänne
 
Professori, Helsingin yliopisto
 
Antero Puhakka
 
Erikoistutkija, Itä-Suomen yliopisto
 
Jani Ursin
 
Erikoistutkija, Jyväskylän yliopisto